Prijenos sjednice

Arhiva sjednica:
Programi za prijenos:
Preuzimanje - DSS playera

Rad Gradskoga vijeća je javan i građani imaju pravo nazočiti sjednici uz pisanu najavu najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Zbog prostornih uvjeta i održavanja reda predsjednik Gradskoga vijeća može ograničiti broj građana.

1. ) Usvajanje Zapisnika s 28. sjednice Gradskoga vijeć
2. ) Pitanja i prijedlozi vijećnik
3. ) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č.br. 11530 k.o. Osije
5. ) Prijedlog Rješenja o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju građevinskog zemljišta dijela k.č.br. 9826/5 k.o. Osijek po Natječaju od 22. svibnja 2020
6. ) Prijedlog Programa o dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Osijeka za 2020
7. ) Izvješće o financiranju udruga iz Proračuna Grada Osijeka za 2019
8. ) Izvješće o upravljanju stanovima i poslovnim prostorima kojima gospodari Grad Osijek za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019
9. a) Nekonsolidirano Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Vodovod-Osijek d.o.o. u 2019
9. b) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Unikom d.o.o. u 2019
9. c) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Gradski prijevoz putnika d.o.o. u 2019
9. d) Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Tržnica d.o.o. u 2019.
9. e) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Športski objekti d.o.o. u 2019
9. f) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Ukop d.o.o. u 2019
9. g) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Zavod za stanovanje d.o.o. u 2019
9. h) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Osječki sajam d.o.o. u 2019
9. i) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. u 2019
9. j) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva TERA TEHNOPOLIS d.o.o. u 2019
9. k) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Obnovljivi izvor energije Osijek d.o.o
10. ) Izvješće o radu Zaklade "Srce grada Osijeka" u 2019
Veličina slova