Prijenos sjednice

Arhiva sjednica:
Programi za prijenos:
Preuzimanje - DSS playera

Rad Gradskoga vijeća je javan i građani imaju pravo nazočiti sjednici uz pisanu najavu najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Zbog prostornih uvjeta i održavanja reda predsjednik Gradskoga vijeća može ograničiti broj građana.

1. ) Usvajanje Zapisnika s 9. sjednice Gradskoga vijeća
2. ) Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. ) Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Osijeka za razdoblje 2018. - 2020.
4. ) Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Osijek u 2018.;
5. ) Prijedlog Odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje (kupališta) i trajanju sezone za kupanje na području grada Osijeka u 2018
6. ) Izvješće o radu koncesionara za obavljanje dimnjačarskih poslova u Gradu Osijeku za 2017.;
7. ) Izvješće koncesionara o funkcioniranju sustava za održavanje i naplatu parkiranja u 2017.;
8. ) Izvješće Pučkog otvorenog učilišta Osijek o realizaciji programa i financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017.;
9. ) Izvješće Dječjeg vrtića Osijek o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu za 2017.;
10. ) Izvješće o poslovanju kazališta i ostvarenju kazališnog repertoara Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2017.
11. ) Izvješće o poslovanju kazališta i ostvarenju kazališnog repertoara Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku za 2017.;
13. ) Izvješće o poslovanju javne ustanove Gradske galerije Osijek za 2017.;
14. ) Izvješće o poslovanju Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka
15. ) Izvješće Agencije za obnovu osječke Tvrđe o realizaciji programa rada i financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017.;
16. ) Izvješće o upravljanju poslovnim prostorima kojima gospodari Grad Osijek za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017.
17. ) Izvješće o davanju gradskih stanova u najam i naplati najamnine za najam gradskih stanova u 2017.
18. ) Izvješće o izvršenju Programa prioriteta za održavanje i poboljšanje komunalne infrastrukture mjesnih odbora i gradskih četvrti i dodatno održavanje i uređenje komunalne infrastrukture te dodatnu izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju energetski efikasne javne rasvjete za 2017
19. ) Informacija o stanju odlagališta komunalnog otpada Lončarica Velika;
20. ) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Informacije o provođenju postupka kupoprodaje k.č.br. 9536/1 i k. č.br. 9563/13 k.o. Osijek (Remix d.o.o.);
21. ) Prijedlog Zaključka o odobravanju Izmjena i dopuna Programa rada Savjeta mladih Grada Osijeka s financijskim planom za 2018.
22. a) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
22. b) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za uvođenje u posjed
23. ) Informacija o provođenju pilot projekta Građanski odgoj i obrazovanje („Osijek to GOO“) u osnovnim školama grada Osijeka