Prijenos sjednice

Arhiva sjednica:
Programi za prijenos:
Preuzimanje - DSS playera

Rad Gradskoga vijeća je javan i građani imaju pravo nazočiti sjednici uz pisanu najavu najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Zbog prostornih uvjeta i održavanja reda predsjednik Gradskoga vijeća može ograničiti broj građana.

1. ) Usvajanje Zapisnika s 4. sjednice Gradskoga vijeća
2. ) Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. ) Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Osijeka: 1. Zlatna plaketa „Grb Grada Osijeka“ za životno djelo; 2. Zlatna plaketa „Grb Grada Osijeka“; 3. Pečat Grada Osijeka;
5. ) Prijedlog Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Osijeka
6. ) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima
7. ) Prijedlog Rješenja o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju zemljišta u Ulici sv. L.B. Mandića u Osijeku;
8. ) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju jamstva Vodovod-Osijek d.o.o. Osijek za zaduživanje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
9. ) Prijedlog Općeg programa o izmjenama Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Osijeka
10. ) Izvješće o upravljanju poslovnim prostorima kojima gospodari Grad Osijek za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016.
11. ) Informacija o stanju odlagališta komunalnog otpada Lončarica Velika
12. ) Izvješće o radu Zaklade „Srce grada Osijeka“ 2016.-2017.
13. ) Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Osijeka s financijskim planom za 2018.
14. ) 1Prijedlog Zaključka o potpisivanju Protokola o prijateljstvu i suradnji između Grada Osijeka i Grada Canada Baya (Australija)
15. ) Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Europske povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini
16. ) Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Osijek
17. ) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
18. ) Prijedlog Rješenja o imenovanju tri člana Kazališnog vijeća Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku