Prijenos sjednice

Arhiva sjednica:
Programi za prijenos:
Preuzimanje - DSS playera

Rad Gradskoga vijeća je javan i građani imaju pravo nazočiti sjednici uz pisanu najavu najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Zbog prostornih uvjeta i održavanja reda predsjednik Gradskoga vijeća može ograničiti broj građana.

1. a) Izvješće Mandatnog povjerenstva o prestanku mirovanja mandata vijećnika Gradskoga vijeća Grada Osijeka i prestanku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika
1. b) Prisega vijećnika
2. ) Prijedlog Rješenja o predlaganju člana Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskog sabora
3. ) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka - DOPUNA DNEVNOG REDA
Veličina slova