Prijenos sjednice

Ukoliko ne vidite video iznad možete se spojiti direktno na kanal Grada Osijeka
Arhiva sjednica:
Programi za prijenos:
Preuzimanje - DSS playera

Rad Gradskoga vijeća je javan i građani imaju pravo nazočiti sjednici uz pisanu najavu najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Zbog prostornih uvjeta i održavanja reda predsjednik Gradskoga vijeća može ograničiti broj građana.

1. ) Usvajanje Zapisnika s 21. sjednice Gradskoga vijeć
2. ) Pitanja i prijedlozi vijećnik
3. ) Informacija o stanju sigurnosti na području grada Osijeka za prvo polugodište 2019
4. ) Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Osijeka za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2019
6. a) Nekonsolidirano Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Vodovod-Osijek d.o.o. u 2018
6. b) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Unikom d.o.o u 2018
6. c) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Gradski prijevoz putnika d.o.o. u 2018
6. d) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Tržnica d.o.o. u 2018
6. e) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Športski objekti d.o.o. u 2018
6. f) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Ukop d.o.o. u 2018
6. g) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Zavod za stanovanje d.o.o. u 2018
6. h) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Osječki sajam d.o.o. u 2018
6. i) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. u 2018
6. j) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Regionalna veletržnica Osijek d.d. u 2018
6. k) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Zračna luka Osijek d.o.o. u 2018
6. l) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Tera Tehnopolis d.o.o. u 2018
6. m) Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Obnovljivi izvori energije Osijek d.o.o. u 2018
7. ) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Osijeka Mjere 3.1.1. „Potpora za ulaganja u društvenu infrastrukturu i proširenje lokalnih temeljnih usluga“ sukladan tipu operacije 7.4.1. LAG Baranja na rekonstrukciji i obnovi zgrade Mjesnog odbora „Osijek lijeva obala
8. ) Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na području Grada Osijek
9. ) Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana za 2019. i 2020. godinu Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek do 2020
10. ) Prijedlog Odluke o prihvaćanju nominacije Grada Osijeka za 5G gra
11. ) Prijedlog Odluke o sklapanju Dodatka II. Ugovoru o kupoprodaji zemljišta - buduće građevinske parcele koja bi nastala od dijelova k.č. br. 9121/1, 9121/3, 9121/4, 9121/5 i 9121/8, površine 15,5 ha, k.o. Osijek (Pampas
12. ) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o raskidu Ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju nerazvrstane ceste - produžetka Kanižlićeve ulic
13. a ) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č.br. 8468/3 k.o. Osijek (Mostarska ulica
13. b) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu k.č.br. 2680 k.o. Josipovac (Ulica Vladimira Nazora u Višnjevcu
14. ) Informacija o stanju gospodarstva na području grada Osijeka - listopad 2019
15. a) Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Grada Osijeka za 2019
15. b) Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Grada Osijeka za 2020
16. ) Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Statut Kulturnog centra Osije
Veličina slova