Prijenos sjednice

Ukoliko ne vidite video iznad možete se spojiti direktno na kanal Grada Osijeka
Arhiva sjednica:
Programi za prijenos:
Preuzimanje - DSS playera

Rad Gradskoga vijeća je javan i građani imaju pravo nazočiti sjednici uz pisanu najavu najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Zbog prostornih uvjeta i održavanja reda predsjednik Gradskoga vijeća može ograničiti broj građana.

1. ) Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Grada Osijek
2. ) Prijedlog Općeg programa o dopuni Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijek
3. ) Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknad
4. ) Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti uzrokovanih virusom COVID - 1
5. ) Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Informacije o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19 na gospodarstvo i građane grada Osijeka
Veličina slova