Rezultati za:

 • Prostor 313
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 23. VELJAČE 2018.
 • Otvoren turnir u šahu 11. Osijek open
 • Najava: FORUM ICT -DRUŠTVO
 • DOPUNA JAVNOG NATJEČAJA ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNIH TIJELA GRADA OSIJEKA
 • JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNA MJESTA: VIŠI STRUČNI SURADNIK I REFERENT 1. U UPRAVNOM ODJELU ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE
 • JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO POMOĆNIK PROČELNIKA UPRAVNOG TIJELA-ZA ZDRAVSTVO I OSOBE S INVALIDITETOM U UPRAVNOM ODJELU ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, UMIROVLJENIKE I ZDRAVSTVO
 • IZI do Potpore
 • IZI do Potpore
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 22. VELJAČE 2018.
 • Klinici za pedijatriju KBC-a Osijek donirano 403.425,00 kuna
 • Obavijest o izmjeni dokumentacije u postupku nabave za izradu studije izvodljivosti i analize troškova i koristi u okviru SC 7ii2
 • Obavijest o izmjeni troškovnika-građevinsko-obrtnički radovi na održavanju objekata u vlasništvu Grada Osijeka
 • Je li Grad Osijek socijalno osjetljiv Grad?
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 21. VELJAČE 2018.
 • Projekt Slavonija, Baranja & Srijem – strateške radne grupe
 • Opera „Ladislav Hunjadi“
 • Prijenos sjednice
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 20. VELJAČE 2018.
 • Poziv za dostavu ponuda za izradu studije izvodljivosti i analize troškova i koristi u okviru SC 7ii2
 • Poziv za dostavu ponuda – izvođenje građevinsko obrtničkih radova na održavanju objekata u vlasništvu Grada Osijeka
 • Poziv za dostavu ponude za izvođenje instalaterskih radova na održavanju objekata u vlasništvu Grada Osijeka
 • Odgovor na upit u postupku jednostavne nabave usluga stručnjaka za procjenu državne potpore za pozive u specifičnim ciljevima iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. za projektne prijave u sklopu ITU mehanizma
 • JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU na radno mjesto POMOĆNIK PROČELNIKA UPRAVNOG TIJELA u UPRAVNOM ODJELU ZA GOSPODARSTVO
 • JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNIH TIJELA GRADA OSIJEKA
 • Zakon o dopunama Zakona o lokalnim izborima
 • Predstavljena aplikacija „IZI DO POTPORA“ by Tanja Kovačević
 • Dodjela ugovora za programe javnih potreba u kulturi za 2018. godinu
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 19. VELJAČE 2018.
 • JAVNI POZIV – GRAD OSIJEK, Franje Kuhača 9, uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta, 2. skupine, na građevnim česticama 7719, 7720, 7722/1 i 7722/2 k.o. Osijek, Trg bana Josipa Jelačića.
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 16. VELJAČE 2018
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • Ispravak Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst)
 • Osječki bračni parovi proslavili Zlatni pir
 • „Valentinovo uz osječki love shopping“
 • „Milijarda ustaje“
 • Odbor za prijem građana
 • Odbor za koordinaciju EU projekata u gradskom sustavu
 • Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka
 • Plan savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 14. VELJAČE 2018.
 • Poziv za dostavu ponuda za usluge stručnjaka za procjenu državne potpore za pozive u specifičnim ciljevima iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. za projektne prijave u sklopu ITU mehanizma
 • FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNICE MR.SC. DANIJELE LOVOKOVIĆ, DIPL.ING.ARH. OD 1. LIPNJA DO 31. PROSINCA 2017. S LISTE GRUPE BIRAČA
 • Plan rada Gradskoga vijeća Grada Osijeka za 2018.
 • Odluka o radnim tijelima Gradonačelnika
 • Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području sporta iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.
 • FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MILANA KAMENKA OD 1. LIPNJA DO 31. PROSINCA 2017. S LISTE GRUPE BIRAČA
 • Poziv za dostavu ponuda – izvođenje radova na sanaciji poslovnog prostora na Trgu V. Lisinskog bb u Osijeku.
 • Valentinovo uz osječki love shopping
 • 48. Slavonsko sijelo
 • Završeni radovi na magistralnim cjevovodima
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 10. I 12. VELJAČE 2018.
 • ITU natječaji
 • Rezultati
 • Objave
 • ITU natječaji
 • Zahtjev za prijavu početka radova na uklanjanju građevine
 • Gradonačelnik predao ključ Grada
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 9. VELJAČE 2018.
 • Gradu Osijeku 34,6 milijuna eura na raspolaganje
 • JAVNI POZIV – uvid u spis predmeta, DRUŽBA MARIJINIH SESTARA ČUDOTVORNE MEDALJICE, OSIJEK, J.J.STROSSMAYERA 141 – uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene, vjerska ustanova – samostan, 2. skupine na građevnoj čestici k.č.br. 10820/2 k.o. Osijek u Osijeku, sv. L.B. Mandića bb
 • JAVNI POZIV za financiranje jednokratnih aktivnosti u kulturi iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 7. VELJAČE 2018.
 • Poziv za dostavu ponude za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene – prometnog sustava cestovnog prometa 3. skupine od Ulice sv. L. B. Mandića do koridora naselja Filipovica
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 6. VELJAČE 2018.
 • „Mogućnosti za suradnju u mađarsko-hrvatskom regionalnom razvoju“
 • Inovacije u sustavu OTOS-a
 • Zahtjev za izdavanje suglasnosti
 • Rezultatom 3:1 Hrvatska u četvrtfinalu Davis Cupa
 • Obavijesti
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 3. I 5. VELJAČE 2018.
 • JAVNI NATJEČAJ za osnivanje prava građenja na nekretninama u Eko – industrijskoj zoni Nemetin
 • Vučkovski Anita
 • SUDJELOVANJE NA 4. KONFERENCIJI O KOMUNALNOJ INFRASTRUKTURI U BRUXELLESU, 30. i 31. siječnja 2018.
 • Stojanović Gordana
 • Odsjek za zdravstvo i osobe s invaliditetom
 • Odsjek za socijalnu zaštitu, umirovljenike i demografiju
 • Davis Cup
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 2. VELJAČE 2018.
 • Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. (csv)
 • Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. (pdf)
 • Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2018.
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 1. VELJAČE 2018.
 • Zahtjev za produljenjem radnog vremena „Barovi“
 • Zahtjev za produljenjem radnog vremena „Restorani“
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 31. SIJEČNJA 2018.
 • Do ljeta u Osijeku Kuća nogometa
 • Vijenac Ivana Meštrovića dobio posude za biootpad
 • Uloga Osijeka u obrani hrvatskog istoka
 • Pododsjek za pravnu administraciju
 • Odsjek za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom
 • Odsjek za graditeljstvo i energetsku učinkovitost
 • Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2018. sa natječajnom dokumentacijom
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 30. SIJEČNJA 2018.
 • Osijek domaćin Davis Cupu
 • Arhiva natječaja
 • Prostor 082
 • Rimac Automobili u Osijeku
 • Japan u Osijeku
 • Proglašeni najbolji sportaši grada Osijeka u 2017. godini
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 29. SIJEČNJA 2018.
 • Budući ekonomisti posjetili Grad Osijek
 • Pravilnik o unutarnjem redu Unutarnje revizije Grada Osijeka
 • POZIV OSJEČKIM BRAČNIM PAROVIMA PROŠLOGODIŠNJIM SLAVLJENICIMA “ZLATNOG PIRA”
 • Koncertni ciklus Grada – 6. osječka glazbena srijeda
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 26. SIJEČNJA 2018.
 • Zahtjev za ulaz pjesacku zonu
 • Zahtjev za ovjeru cjenika
 • Zahtjev za raskopavanje
 • Zahtjeva za izdavanje dozvole za autotaksi prijevoz
 • Zahtijev za izdavanje odobrenja za organizaciju gradilišta
 • Zahtjev za izdavanje odobrenja za montazu fasadne skle i odlaganje gradjevinskog materijala
 • Prijave za polaganje ispita za autotaksi vozaca
 • Novi iskorak folklorne tradicije
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 25. SIJEČNJA 2018.
 • Otvorena izložba fotografija „Vojna policija u VRO Maslenica“
 • Koncertni ciklus Grada – 6. osječka glazbena srijeda
 • Zahtjev za uvjerenje o česticama
 • Zahtjev za uporabnu dozvolu – akt za građenje koji je uništen ili nedostupan
 • Zahtjev za rješenje o izvedenom stanju
 • Zahtjev za rješenje o ispravci greške
 • Zahtjev za prijepis
 • Zahtjev za prijavu pokusnog rada
 • Zahtjev za prijavu početka radova na uklanjanju građevine
 • Zahtjev za prijavu početka građenja
 • Zahtjev za potvrdu o dostavi završnog izvješća
 • Zahtjev za parcelacijski elaborat
 • Zahtjev za obavijest uvjeti za izradu glavnog projekta
 • Zahtjev za obavijest o posebnim uvjetima
 • Zahtjev za lokacijsku informaciju
 • Zahtjev za izmjenu rješenja o uvjetima građenja
 • Zahtjev za izmjenu potvrde glavnog projekta
 • Zahtjev za diobni plan
 • Zahtjev uporabna dozvola
 • Zahtjev uporabna dozvola – za dio građevine
 • Zahtjev uporabna dozvola – u provedbi propisa o obnovi
 • Zahtjev uporabna dozvola – privremena
 • Zahtjev uporabna dozvola -izgrađene do 01.10.2007
 • Zahtjev uporabna dozvola – koje je RH stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja
 • Zahtjev uporabna dozvola – izgrađene do 15.02.1968.
 • Zahtjev univerzalni
 • Zahtjev rješenje o utvrđivanju građevne čestice
 • Zahtjev lokacijska dozvola
 • Zahtjev lokacijska dozvola – produljenje važenja
 • Zahtjev lokacijska dozvola – izmjena i dopuna
 • Zahtjev građevinske dozvole – promjena investitora
 • Zahtjev građevinska dozvola
 • Zahtjev građevinska dozvola – promjena namjene
 • Zahtjev građevinska dozvola – pripremni radovi
 • Zahtjev građevinska dozvola – izmjena i dopuna
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 23. SIJEČNJA 2018.
 • „Naš Osijek“ prikupio 63.000 kuna za Zakladu “Srce Grada Osijeka”
 • U Osijeku obilježen 11. hrvatski Dan mimoza
 • Sportski novinari 21. puta izabrali Najboljeg sportaša grada Osijeka
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 20. I 22. SIJEČNJA 2018.
 • Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša
 • Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose
 • Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam
 • Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo
 • Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i nabavu
 • Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za programe europske unije
 • Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti
 • Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo
 • Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu
 • Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Grada
 • Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 19. SIJEČNJA 2018.
 • Koncertni ciklus Grada – 6. osječka glazbena srijeda
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 18. SIJEČNJA 2018.
 • JAVNI POZIV – HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Osijek, Šet. K.F.Šepera 1a – uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava – kabel KB 10(20) kV priključni za TS Osijek 291, 2. skupine i građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava – transformatorska stanica TS 10(20)/0,4 kV Osijek 291, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 11327/1, 11301/2, 11345, 11344/2, 11344/1 i 11324 k.o. Osijek u Osijeku
 • Javni poziv-LUČKA UPRAVA OSIJEK, Šet.Kardinala F. Šepera 6, uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene, pretežito za šport i rekreaciju – športsko pristanište s vezovima na plutajućem objektu, 2. skupine, na građevnoj čestici 11461/6 k.o. Osijek Nemetin, sportsko pristanište
 • Fišijada i essekerski duh u Tvrđi
 • OBAVIJEST u svezi Natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 130 od 27. prosinca 2017. za radno mjesto VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Odsjek za prosvjetu, tehničku kulturu, djecu i mladež Grada Osijeka
 • Predsjednica RH posjetila humanitarnu udrugu „Rijeka ljubavi“ u Osijeku
 • Koncertni ciklus Grada – 6. osječka glazbena srijeda
 • Prostor 268
 • Prostor 267
 • Prostor 266
 • Prostor 312
 • Prostor 265
 • Prostor 311
 • Prostor 310
 • POZIV OSJEČKIM BRAČNIM PAROVIMA PROŠLOGODIŠNJIM SLAVLJENICIMA “ZLATNOG PIRA”
 • Prostor 264
 • Prostor 309
 • Prostor 263
 • Prostor 308
 • Prostor 307
 • Prostor 306
 • Prostor 262
 • Prostor 305
 • Prostor 304
 • Prostor 261
 • Prostor 290
 • Prostor 303
 • Prostor 289
 • Prostor 302
 • Prostor 260
 • Prostor 288
 • Prostor 301
 • Prostor 287
 • Prostor 285
 • Prostor 300
 • Prostor 284
 • Prostor 259
 • Prostor 282
 • Prostor 298
 • Prostor 281
 • Prostor 297
 • Prostor 280
 • Prostor 296
 • Prostor 279
 • Prostor 258
 • Prostor 277
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 14. I 15. SIJEČNJA 2018.
 • Prostor 295
 • Prostor 276
 • Prostor 294
 • Prostor 257
 • Prostor 275
 • Prostor 274
 • Prostor 292
 • Prostor 273
 • Prostor 272
 • Prostor 256
 • Prostor 291
 • Prostor 271
 • Prostor 270
 • Prostor 269
 • Prostor 255
 • Prostor 100
 • Prostor 099
 • Prostor 098
 • Prostor 254
 • Prostor 196
 • Prostor 097
 • Prostor 096
 • Prostor 195
 • Prostor 253
 • Prostor 095
 • Prostor 194
 • Prostor 094
 • Prostor 093
 • Prostor 193
 • Prostor 252
 • Prostor 092
 • Prostor 091
 • Prostor 192
 • Prostor 090
 • Prostor 191
 • Prostor 250
 • Prostor 190
 • Prostor 089
 • Prostor 189
 • Prostor 088
 • Prostor 249
 • Prostor 087
 • Prostor 086
 • Prostor 187
 • Prostor 247
 • Prostor 186
 • Prostor 246
 • Prostor 185
 • Prostor 085
 • Prostor 245
 • Prostor 184
 • Prostor 084
 • Prostor 183
 • Prostor 083
 • Prostor 244
 • Prostor 081
 • Prostor 080
 • Prostor 182
 • Prostor 079
 • Prostor 240
 • Prostor 181
 • Prostor 078
 • Prostor 180
 • Prostor 077
 • Prostor 076
 • Prostor 074
 • Prostor 072
 • Prostor 179
 • Prostor 071
 • Prostor 239
 • Prostor 070
 • Prostor 178
 • Prostor 069
 • Prostor 177
 • Prostor 068
 • Prostor 176
 • Prostor 067
 • Prostor 175
 • Prostor 066
 • Prostor 238
 • Prostor 065
 • Prostor 174
 • Prostor 237
 • Prostor 064
 • Prostor 173
 • Prostor 172
 • Prostor 063
 • Prostor 236
 • Prostor 171
 • Prostor 062
 • Prostor 170
 • Prostor 061
 • Prostor 235
 • Prostor 060
 • Prostor 169
 • Prostor 058
 • Prostor 059
 • Prostor 168
 • Prostor 234
 • Prostor 167
 • Prostor 057
 • Prostor 165
 • Prostor 056
 • Prostor 233
 • Prostor 055
 • Prostor 164
 • Prostor 054
 • Prostor 163
 • Prostor 232
 • Prostor 053
 • Prostor 162
 • Prostor 052
 • Prostor 161
 • Prostor 231
 • Prostor 160
 • Prostor 051
 • Prostor 159
 • Prostor 050
 • Prostor 229
 • Prostor 157
 • Prostor 049
 • Prostor 156
 • Prostor 048
 • Prostor 155
 • Prostor 228
 • Prostor 047
 • Prostor 154
 • Prostor 046
 • Prostor 153
 • Prostor 226
 • Prostor 152
 • Prostor 044
 • Prostor 045
 • Prostor 151
 • Prostor 225
 • Prostor 150
 • Prostor 149
 • Prostor 043
 • Prostor 224
 • Prostor 148
 • Prostor 042
 • Prostor 147
 • Prostor 040
 • Prostor 041
 • Prostor 223
 • Prostor 145
 • Prostor 144
 • Prostor 143
 • Prostor 222
 • Prostor 039
 • Prostor 038
 • Prostor 142
 • Prostor 037
 • Prostor 141
 • Prostor 221
 • Prostor 036
 • Prostor 140
 • Prostor 035
 • Prostor 139
 • Prostor 220
 • Prostor 138
 • Prostor 034
 • Prostor 033
 • Prostor 137
 • Prostor 219
 • Prostor 032
 • Prostor 136
 • Prostor 031
 • Prostor 135
 • Prostor 026
 • Prostor 218
 • Prostor 028
 • Prostor 134
 • Prostor 217
 • Prostor 133
 • Prostor 132
 • Prostor 216
 • Prostor 131
 • Prostor 215
 • Prostor 025
 • Prostor 130
 • Prostor 214
 • Prostor 129
 • Prostor 128
 • Prostor 212
 • Prostor 127
 • Prostor 024
 • Prostor 124
 • Prostor 023
 • Prostor 211
 • Prostor 022
 • Prostor 123
 • Prostor 021
 • Prostor 209
 • Prostor 121
 • Prostor 020
 • Prostor 208
 • Prostor 120
 • Prostor 019
 • Prostor 119
 • Prostor 207
 • Prostor 118
 • Prostor 017
 • Prostor 117
 • Prostor 016
 • Prostor 206
 • Prostor 116
 • Prostor 015
 • Prostor 014
 • Prostor 115
 • Prostor 205
 • Prostor 013
 • Prostor 114
 • Prostor 012
 • Prostor 204
 • Prostor 113
 • Prostor 010
 • Prostor 009
 • Prostor 008
 • Prostor 112
 • Prostor 203
 • Prostor 111
 • Prostor 007
 • Prostor 109
 • Prostor 202
 • Prostor 108
 • Prostor 006
 • Prostor 106
 • Prostor 005
 • Prostor 201
 • Prostor 004
 • Prostor 105
 • Prostor 200
 • Prostor 104
 • Prostor 003
 • Prostor 199
 • Prostor 103
 • Prostor 002
 • Prostor 102
 • Prostor 197
 • Prostor 001
 • Prostor 101
 • Prostor 299
 • Prostor 293
 • Prostor 286
 • Prostor 283
 • Prostor 278
 • Prostor 251
 • Prostor 248
 • Prostor 243
 • Prostor 242
 • Prostor 241
 • Prostor 230
 • Prostor 227
 • Prostor 213
 • Prostor 210
 • Prostor 198
 • Prostor 188
 • Prostor 166
 • Prostor 158
 • Prostor 146
 • Prostor 126
 • Prostor 125
 • Prostor 122
 • Prostor 110
 • Prostor 107
 • Prostor 075
 • Prostor 073
 • Prostor 030
 • Prostor 029
 • Prostor 027
 • Prostor 018
 • Prostor 011
 • Odgovor na upit u postupku jednostavne nabave izrade studije izvodljivosti za projekt Centar za posjetitelje Tvrđa
 • Obavijest o izmjeni Dokumentacije o nabavi u postupku jednostavne nabave izrade studije izvodljivosti za projekt Centar za posjetitelje Tvrđa
 • 7. SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA OSIJEKA
 • Plan savjetovanja s javnošću za 2018.
 • Tablični prikaz Plana raspisivanja Javnog natječaja i javnih poziva za financiranje udruga iz Proračuna Grada Osijeka za 2018.
 • Plan raspisivanja Javnog natječaja i javnih poziva za financiranje udruga Proracuna Grada Osijeka u 2018
 • Poziv za dostavu ponuda – Digitalna javna rasprava – “ČIST RAČUN – OSJEČKI PRORAČUN”
 • Poziv za dostavu ponuda – Studija izvodljivosti za projekt Centar za posjetitelje Tvrđa
 • Osnivanje Veteranskog centra u Osijeku i pomoć braniteljima-budućim poduzetnicima
 • GRADONAČELNIKOVA BOŽIĆNA ČESTITKA SUGRAĐANIMA PRAVOSLAVNE VJERE
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 5. SIJEČNJA 2018.
 • Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti
 • Godišnji plan rada Grada Osijeka za 2018.
 • Upravni odjel za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša
 • Upravni odjel za urbanizam
 • Upravni odjel za gospodarstvo
 • Odsjek za geodetsko-katastarske poslove
 • Odsjek za gospodarenje nekretninama
 • Odsjek za vlasničko-pravne poslove
 • Upravni odjel za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose
 • Tri dočeka Nove godine u Osijeku
 • INTERNI PRAVILNIK O UNUTARNJOJ REVIZIJI U GRADU OSIJEKU
 • GODIŠNJI PLAN UNUTARNJE REVIZIJE GRADA OSIJEKA ZA 2018.
 • STARTEŠKI PLAN UNUTARNJE REVIZIJE GRADA OSIJEKA ZA RAZDOBLJE 2018.-2020.
 • JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU na radno mjesto viši stručni suradnik u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Odsjek za prosvjetu, tehničku kulturu, djecu i mladež
 • Doček Nove 2018. u Osijeku
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 31. PROSINCA 2017. I 1. SIJEČNJA 2018.
 • Odobrena sredstva temeljem javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje izgradnje i opremanja sportskih građevina kojima upravljaju sportski klubovi-udruge temeljem Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017. iz Proračuna Grada Osijeka za 2017.
 • Plan nabave Grada Osijeka za 2018.
 • Humanitarni adventski koncert Pannon filharmonije iz Pečuha
 • Izložba „Tvrđa u Osijeku“
 • Božićna čestitka
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 24. PROSINCA 2017.
 • BLAGDANSKI FIŠ PAPRIKAŠ
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 22. PROSINCA 2017.
 • JAVNI POZIV-za uvid u spis predmeta Grad Osijek, F. Kuhača 9, uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta, 2. skupine, na građevnim česticama kčbr. 8988 i 8208/1 k.o. Osijek u Osijeku, Donjodravska obala
 • Potpisan Ugovor za izvođenje radova na objektu „Kuća nogometa“
 • ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA u Upravnom odjelu za programe i projekte Europske unije i gospodarstvo
 • Odobrena sredstva temeljem javnog poziva za podnošenje prijava na financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području sporta temeljem Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017. iz Proračuna Grada Osijeka za 2017.
 • Koncertni ciklus Grada – 6. osječka glazbena srijeda
 • JAVNI POZIV – za uvid u spis predmeta , Grad Osijek, Franje Kuhača 9, uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta, 2. skupine, na građevinskim česticama 9203/2, 11427, 9427/1 i 9426/2 k.o. Osijek u Osijeku, Svilajska
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 21. PROSINCA 2017.
 • Gradonačelnik Vrkić dodijelio 50 stipendija
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 20. PROSINCA 2017.
 • 6. izmjene i dopune Plana nabave
 • Prijam liječničkog tima koji je ugradio prvu umjetnu pužnicu u Osijeku
 • Božićni poklon paketi djeci iz socijalno ugroženih obitelji
 • Dodatak pozivu za dostavu ponude za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju nerazvrstane ceste – produžetak Kanižlićeve ulice u Osijeku
 • Otvorenje izložbe „Dolazak prvog vlaka u Osijek 1870.“
 • JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, Kupska 4, za uvid u izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – DV 2×110 kV Osijek 2 – Nemetin, 2. skupine
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 16. I 18. PROSINCA 2017.
 • Završna konferencija projekta „Informatizacija Centra za poduke i prevoditeljstvo u Osijeku“
 • Počinje izgradnja Pampas kampa Škole nogometa NK Osijek
 • Osječka škola: 3. multimedijalni festival zdravlja
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 14. PROSINCA 2017.
 • Obnovljeno pročelje župnog dvora Reformirane kršćanske kalvinske crkve
 • Predstavljen kalendar Udruge Pobjede
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 13. PROSINCA 2017.
 • Poziv za dostavu ponude za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju nerazvrstane ceste – produžetak Kanižlićeve ulice u Osijeku
 • Doček Nove godine za umirovljenike
 • LIKAR donirao slike Zakladi Srce grada Osijeka
 • Odluka o utvrđivanju konačne Liste kandidata za davanje gradskih stanova u najam
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 12. PROSINCA 2017.
 • Koncertni ciklus Grada – 6. osječka glazbena srijeda
 • javni poziv za sklapanje ugovora o pružanju platnih usluga
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta Hep d.d.
 • 21. Smotra osječkog Sveučilišta privukla zavidan broj maturanata
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 10. I 11. PROSINCA 2017.
 • Obavijest u svezi natječaja za radno mjesto savjetnik 1. u Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Osijeka
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 8. PROSINCA 2017.
 • Poziv za dostavu ponude za izradu projektne dokumentacije za dekorativnu javnu rasvjetu obnovljenih pročelja (kulturna dobra) na području grada Osijeka
 • Održana deveta Dodjela nagrade i priznanja „Krunoslav Sukić“
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 7. PROSINCA 2017.
 • Pod sloganom „Učiniti nevidljivo vidljivim“ okupili se brojni nagrađeni volonteri
 • Međunarodni dan invalida
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 6. PROSINCA 2017.
 • NATJEČAJ za davanje u zakup dijela krova zgrade u Osijeku, I. G. Kovačića 2 radi postavljanja bazne stanice mreže operatera mobilne telefonije
 • Grad na Dravi okupio veliki broj poljoprivrednih stručnjaka
 • Dan obrane grada Osijeka
 • Osijeku za rođendan 500 milijuna kuna
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 5. PROSINCA 2017.
 • 5. izmjene i dopune Plana nabave
 • JAVNI POZIV -za uvid u spis predmeta GRAD OSIJEK, Franje Kuhača 9, uvid u spis predmeta za izdavanje lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – sustav za odvodnju oborinskih voda, 2.skupine na kčbr. unutar k.o. Osijek i k.o. Tenja k.o. Osijek, Industrijska zona Nemetin
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 1. I 2. PROSINCA 2017.
 • Poziv za dostavu ponuda za izradu Studije potencijala uporabe obnovljivih izvora energije na području Grada Osijeka
 • Božićnice za umirovljenike i socijalno ugrožene osobe Grada Osijeka
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 30. PROSINCA 2017.
 • Poziv za dostavu ponuda – dogradnja IT infrastrukture osnovnih škola Grada Osijeka
 • 6. SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA OSIJEKA
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 29. STUDENOG 2017. GODINE
 • Obavijest o izmjeni poziv za dostavu ponuda – dugoročni kredit
 • KONAČNA BODOVNA LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA DAROVITIM STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2017./18.
 • KONAČNA BODOVNA LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA KOJI SU SE OPREDIJELILI ZA DEFICITARNA ZANIMANJA ZA AKADEMSKU GODINU 2017./18.
 • Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik
 • Javni natječaj za prijam u službu savjetnika 1.
 • Poziv za dostavu ponuda – istražni radovi na pješačkom mostu u Osijeku
 • Konferencija „Utjecaj lokalnog poduzetničkog ekosustava na razvoj poduzetništva“
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 24. STUDENOG 2017. GODINE
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 24. STUDENOGA 2017.
 • Koncertni ciklus Grada – 6. osječka glazbena srijeda
 • Ministrica znanosti i obrazovanja provela cijeli dan u gradu na Dravi
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 23. STUDENOG 2017.
 • Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 22. STUDENOGA 2017.
 • Advent u samom središtu grada
 • Nastup na sajmu AGRITECHNICA 2017. u Hannoveru
 • Obavijest o izmjeni roka za dostavu ponuda
 • Dodjeljuje se Stipendija Zaklade „Srce grada Osijeka“
 • Zaklada “Srce grada Osijeka”-Javni natječaj
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 21. STUDENOG 2017.
 • 2. poziv za dostavu ponuda – dugoročni kredit
 • Potpore šestoj grupi poduzetnika
 • Indijski veleposlanik posjetio Osijek s novim idejama o suradnji
 • 100 bijelih balona u znak mira
 • MJESEC BORBE PROTIV OVISNOSTI
 • Dan sjećanja na Vukovar
 • 5. sjednica Gradskoga vijeća Grada Osijeka
 • Ponovljeni poziv za dostavu ponuda – izrada projektne dokumentacije energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete
 • Poziv za dostavu ponuda – usluge čuvanja imovine i osoba
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 18. I 20. STUDENOGA 2017.
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 17. STUDENOGA 2017.
 • Poziv za dostavu ponuda – dugoročni kredit
 • BIOS postaje bogatiji za jedan hardverski laboratorij
 • XX. naraštaj polaznika Ratne škole „Ban Josip Jelačić“ umarširao je u zgradu Gradske uprave
 • JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb,
 • Odluka o izmjeni Odluke o djelokrugu i unutarnjem ustrojstvu Ureda Grada
 • Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Osijeka
 • Poslovnik Gradskog vijeća Grada Osijeka
 • Statut Grada Osijeka
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 15. STUDENOGA 2017.
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 14. STUDENOGA 2017.
 • Zamjenica gradonačelnika podijelila učenicima Micro:bit-ove
 • Poziv za dostavu ponuda – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju biciklističke staze duž Ulice M. Gupca i Vukovarske ulice
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018.
 • Proračun Grada Osijeka za 2018. i Projekcije za 2019.-2020.
 • Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika
 • U Osijeku počeli 8. dani austrijske kulture
 • Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2018
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 11.-13. STUDENOGA 2017.
 • 130. godina rođenja Lavoslava Ružičke
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 10. STUDENOGA 2017.
 • Otvorena izložba „Budi uzor/Inova“
 • Vratimo Osijeku sjaj 80-ih
 • Koncertni ciklus Grada – 6. osječka glazbena srijeda
 • Održana radionica namijenjena ICT sektoru
 • Obitelj Jakobović bogatija je za tri nova člana, tri malene curice
 • Meeting G2.3 – Hrvatska, puna poslovnih potencijala
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 9. STUDENOGA 2017.
 • Prvi Dan Slavonije i Srijema u Bjelovaru
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 8. STUDENOGA 2017.
 • JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, Zagreb, Ul. grada Vukovara 37 za izdavanje lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava – kabel KB 10(20) kV KTS “Aerodroma Klisa” – DV 10(20) kV “Nemetin – Sarvaš” (odcjep za Klisu), 2. skupine na građevnim česticama k.č.br. 258/2 i 365/2 k.o. Klisa i k.č.br. 4052/2, 4054/1 i 3026/6 k.o. Tenja
 • Poziv za dostavu ponuda – Izrada projektne dokumentacije energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete na području Grada Osijeka
 • Odbor za EU programe i projekte
 • Svečano otvoren sedmi Tjedan mobilnosti studenata
 • Predstavljen Centar izvrsnosti Osijek
 • Ciklus Četiri godišnja doba: Grabljanje lišća
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 4. I 6. STUDENOGA 2017.
 • Poziv za dostavu ponuda – usluga arheološkog istraživanja pri izgradnji javne rasvjete
 • Natječaj o prodaji nekretnina
 • Dopune teksta natječaja za zakup poslovnih prostora kojima gospodari Grad Osijek
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 3. STUDENOGA 2017.
 • Započinje rekonstrukcija OŠ Vijenac
 • STUDENTSKI KREDITI
 • Položeni vijenci uoči Dana Svih svetih i Dušnog dana
 • Predstavljeni projekti Grada Osijeka u okviru ITU-a
 • Konačna bodovna lista za učenike deficitarnih zanimanja
 • Konačna bodovna lista za darovite učenike
 • Poziv za dostavu ponude za pripremu i izradu projektne dokumentacije za prijavu na natječaj „Šuma Rosinjača“
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 31. LISTOPADA 2017.
 • Muzej likovnih umjetnosti potpisao ugovor kojim započinje njegova rekonstrukcija
 • JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta GRAD OSIJEK, Osijek, Franje Kuhača 9 za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta 2. skupine na građevnim česticama k.č.br. 1101 i 335/1 k.o. Tvrđavica-Podravlje u Podravlju, (Tvrđavica – odvojak)
 • JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta GRAD OSIJEK, Osijek, Franje Kuhača 9, za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta 2. skupine na građevnoj čestici k.č.br. 1140 k.o. Tvrđavica-Podravlje u Podravlju (između Biljske ceste i Nove ulice)
 • JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta Grad Osijek, Osijek, Franje Kuhača 9, za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta, 2. skupine na građevnim česticama k.č.br. 1307/2 i 1315/1 k.o. Josipovac u Josipovcu, Kralja Krešimira
 • JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta Grad Osijek, Osijek, Franje Kuhača 9 za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrstrukturne namjene – javna rasvjeta, 2. skupine na k. č. br. 1307/1, 1315/1 i 1325/1 k. o. Josipovac u Josipovcu, Kneza Branimira
 • Potpisivanje Sporazuma o partnerstvu između pogrebnih poduzeća
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 30. LISTOPADA 2017.
 • Obilježen Dan darivatelja krvi u Republici Hrvatskoj
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 27. LISTOPADA 2017.
 • JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 za građenje građevine infrastukturne namjene, tekelomunikacijskog sustava – PM Insustrijska zona Jug, 2. skupine, na građevnim česticama k. č. br. 10780/2, 9723/1 i dr. k. o. Osijek u Osijeku – Industrijska zona Jug
 • Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Osijeka
 • Učitelji iz pet europskih zemalja posjetili Grad Osijek
 • Najavljen Koncertni ciklus Grada
 • PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA U TRPIMIROVOJ
 • Info centar za mlade Osijeka
 • Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam i graditeljstvo, komunalno-stambeno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu
 • Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za programe i projekte Europske unije i gospodarstvo
 • Sjećanje na žrtve Mađarske revolucije
 • Ponovljeni poziv za dostavu ponude za izvođenje radova na izmjeni pokrova na Podcentru „Vrapčić“ u Tenji
 • 175. godina Matice hrvatske
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 25. LISTOPADA 2017.
 • DOZVOLA ZA PROMJENU NAMJENE I UPORABU GRAĐEVINE
 • ETAŽIRANJE
 • GRAĐEVINSKA DOZVOLA IZMJENA I – ILI -DOPUNA
 • GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA PRIPREMNE RADOVE
 • GRAĐEVINSKA DOZVOLA
 • ISPRAVKA GREŠKE
 • IZMJ. I DOP. POTVR. GL. PROJ
 • IZMJENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE GLEDE PROMJENE INVESTITORA
 • IZMJENA I – ILI – DOPUNA LOKACIJSKE DOZVOLE
 • LOKACIJSKA DOZVOLA
 • Zamjenica gradonačelnika primila u posjet OŠ Franje Krežme i njihove goste iz Ljubljane
 • LOKACIJSKA INFORMACIJA
 • OBAVIJEST O POSEBNIM UVJETIMA
 • OBAVIJEST O UVJETIMA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA
 • POTVR. O DOST. ZAVR. IZVJ.
 • POTVRDA PARCELACIJSKOG ELABORATA
 • PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA
 • PRIJAVA POČETKA POKUSNOG RADA
 • PRIJAVA POČETKA RADOVA NA UKLANJANJU GRAĐEVINE
 • PRIJEPIS
 • PRIVREMENA UPORABNA DOZVOLA
 • RJEŠENJE O PRODULJENJU VAŽENJA LOKACIJSKE DOZVOLE
 • RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU GRAĐEVNE ČESTICE
 • RJOIZVST- NOVI 2017
 • UPORABNA DOZVOLA ZA DIO GRAĐEVINE
 • UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINE ČIJI JE AKT ZA GRAĐENJE UNIŠTEN ILI NEDOSTUPAN
 • UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINE IZGRAĐENE DO 15. VELJAČE
 • UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINE IZGRAĐENE NA TEMELJU AKTA ZA GRAĐENJE IZDANOG DO 1. LISTOPADA 2007. GODINE
 • UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINE IZGRAĐENE, REKONSTRUIRANE, OBNOVLJENE ILI SANIRANE U PROVEDBI PROPISA O OBNOVI, ODNOSNO PROPISA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI
 • UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINE KOJE JE REPUBLIKA HRVATSKA STEKLA U SVRHU STAMBENOG ZBRINJAVANJA
 • UPORABNA DOZVOLA
 • UVJERENJE O ČESTICAMA
 • ZAHTJEV UNIVERZALNI
 • Sanja Scitovski
 • Nataša Bošnjak
 • Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – izvođenje dijela radova na proširenju i sanaciji odlagališta komunalnog otpada Lončarica velika u Osijeku
 • Koncertni ciklus Grada – 6. osječka glazbena srijeda
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 24. LISTOPADA 2017.
 • Održana konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Osijeka
 • Otvorena konferencija o usklađivanju privatnog i poslovnog života zaposlenih žena
 • Registar ugovora 2016.
 • Registar ugovora 2015.
 • 4. izmjene i dopune Plana nabave
 • 3. izmjene i dopune Plana nabave
 • 2. izmjene i dopune Plana nabave
 • 1. izmjene i dopune Plana nabave
 • „Raspad carstava – totalitarni poretci – Drugi svjetski rat – stvaranje Europske unije i schengenske Europe“
 • Natječaj za zakup poslovnih prostora
 • Volonterski centar Osijek predstavio prve dvije godine rada na projektu „Demo akademija“
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 21. I 23. LISTOPADA 2017.
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 20. LISTOPADA 2017.
 • Koncertni ciklus Grada – 6. osječka glazbena srijeda
 • Svečano je otvoren Međunarodni interdisciplinarni skup Reformacija u Europi i njezini odjeci: Povodom 500. obljetnice Lutherovih teza
 • FERIT organizirao drugu konferenciju o pametnim sustavima i tehnologiji
 • Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2017.
 • 4. SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA OSIJEKA
 • Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja pokretnih naprava – „štandova” za prigodnu prodaju na području Grada Osijeka povodom Božića i Nove godine
 • Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja pokretnih naprava – „štandova“ za prodaju svijeća ispred groblja na području Grada Osijeka
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 19. LISTOPADA 2017.
 • Poziv za dostavu ponuda – mikroračunala za učenike petih razreda osnovnih škola grada Osijeka
 • JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 za građenje građevine infrastukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije Kabel KB 10(20) kV interpolacijs TS 10(20)/0,4 kV HOPS, 2. skupine, na građevnim česticama k. č. br. 9989/3., 9989/5. i 10040. k. o. Osijek u Osijeku
 • Poziv za dostavu ponude za izmjenu pokrova na Podcentru „Vrapčić“ u Tenji
 • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje dijela radova na proširenju i sanaciji odlagališta komunalnog otpada Lončarica Velika u Osijeku
 • 2. hrvatska konferencija o procjeni rizika porijeklom iz hrane i obilježavanje Svjetskog dana hrane 2017.
 • Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić u posjeti Skloništu za životinje
 • Koncertni ciklus Grada – 6. osječka glazbena srijeda
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 14. I 16. LISTOPADA 2017.
 • Međunarodni dan bijelog štapa
 • Akcija “Prošetajmo zajedno”
 • Potpore petoj grupi poduzetnika
 • Otvoren 5. Festival tehničke kulture
 • Potpisan Ugovor o nabavi usluga za rekonstrukciju HNK u Osijeku
 • Izmjena troškovnika i roka za dostavu ponuda u pozivu za dostavu ponuda za izvođenje radova na uređenju poslovnog prostora na Trgu V. Lisinskog bb u Osijeku za ITU PT
 • Obavijest o objavi Odluke o usvajanju Prijedloga Liste kandidata za davanje gradskih stanova u najam
 • Odluka o usvajanju Prijedloga Liste kandidata za davanje gradskih stanova u najam
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 13. LISTOPADA 2017.
 • Zaključak o donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2017.
 • Hranom do zdravlja
 • Međunarodni dan slijepih “Dan bijelog štapa”
 • OBAVIJEST u svezi natječaja objavljenog u Narodnom novinama br. 96 od 27. rujna 2017. za radno mjesto VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 12. LISTOPADA 2017.
 • Svjetski dan beskućnika
 • Ponovljeni poziv za dostavu ponude za nabavu opreme i potrošnog materijala za potrebe projekta „Centar izvrsnosti“
 • Konferencija-“Razvoj alternativnih inovativnih usluga-alternativni centri podrške za djecu i roditelje”
 • Športska udruga slijepih “Svjetlost”-Međunarodno kuglačko natjecanje slijepih “Trofej Beograda”
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 10. LISTOPADA 2017.
 • 26. godišnjica osnutka postrojbe „Samostalni zrakoplovni vod Osijek“
 • Poziv za dostavu nabave za izvođenje radova na uređenju poslovnog prostora na Trgu V. Lisinskog bb u Osijeku za ITU PT
 • Poziv za dostavu ponude za izvođenje radova na uređenju poslovnog prostora na Trgu V. Lisinskog bb u Osijeku za ITU PT
 • Kleines Oktoberfest Osijek
 • OTVORENJE 20. OSJEČKOG JESENSKOG SAJMA
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 7. LISTOPADA 2017.
 • Kongres dječjeg zdravlja
 • Završen postupak izbora novih direktora gradskih poduzeća
 • 70. Obljetnica Udruge gluhih i nagluhih OBŽ i Međunarodni dan gluhih osoba
 • Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje – dokumenti, zahtjevi i obrasci
 • Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka 2017 godinu
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 6. LISTOPADA 2017.
 • Plan Proračuna 2017. – Rebalans 2.
 • Razno
 • Komunala
 • Zdravlje i socijalna skrb
 • Obrazovanje, kultura i sport
 • Ekonomija i financije
 • Društvo
 • Pravo na pristup informacijama i otvoreni podaci
 • Otrčana humanitarna utrka „Maratonac od vrtićke dobi“
 • Suradnja s Huangangom
 • Više o Huangangu
 • Huanggang, Narodna Republika Kina (2017.)
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 5. LISTOPADA 2017.
 • Predstavljen projekt „ES GEES – Education for Suistainability – Green and Energy Efficient Schools“
 • Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Grada
 • Potpisani ugovori za energetsku obnovu ustanova u Gradu i Županiji
 • Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Osijeka
 • 9. Sportsko-rekreacijski susreti osoba starije životne dobi
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda u Osijeku, Bistrička ulica
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 4. LISTOPADA 2017.
 • Natječaj za dodjelu »Nagrade za promicanje prava djeteta« u 2017. godini.
 • Poziv za dostavu ponuda – nabava mikroračunala za učenike petih razreda osnovnih škola u Osijeku
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 3. LISTOPADA 2017.
 • “Učini mali korak velikim”
 • Svjetski dan stanovanja
 • Poziv za dostavu ponude za nabavu opreme i potrošnog materijala za potrebe projekta „Centar izvrsnosti“
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 30. RUJNA I 2. LISTOPADA
 • JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta HEP – TOPLINARSTVO d.o.o., HR-10000 Zagreb, Miševečka 15a za građenje građevine infrastrukturne namjene – parovod, 2. skupine na građevnim česticama k. č. br. 9971/9., 9975/5. i 9975/7 k. o. Osijek
 • Poziv za dostavu ponuda – arheološki nadzor pri izgradnji javne rasvjete
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 29. RUJNA 2017.
 • 15. skup o prirodnom plinu, toplini i vodi (8. međunarodni skup o prirodnom plinu, toplini i vodi)
 • JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA U UPRAVNOM ODJELU ZA DRUŠTVENE DJALATNOSTI GRADA OSIJEKA, ODSJEK ZA PROSVJETU, TEHNIČKU KULTURU, DJECU I MLADEŽ
 • Poziv za dostavu ponude za izradu projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta Gornji grad i reciklažnog dvorišta Retfala
 • Radionica za jedinice regionalne i lokalne uprave i samouprave „SUECH“
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 28. RUJNA 2017.
 • Dan policije i Sv. Mihaela
 • JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta Grad Osijek, Franje Kuhača 9, Osijek za izgradnju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava – pristupna cesta, pješačke površine i oborinska odvodnja, 2. skupina te građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava – javna rasvjeta, 2. skupine na novoformiranim česticama 10625/3., 10626/3., 10671/17. i 11414/9. te postojećim česticama 10671/12., 10671/13. i 10671/14. sve k. o. Osijek (OSIJEK, STADIONSKO NASELJE)
 • 2. slavonski MS WALK
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 27. RUJNA 2017.
 • Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 26. RUJNA 2017.
 • Slavonia Dog Show 2017
 • Biciklijada povodom Europskog tjedna mobilnosti
 • Plan nabave 2017.
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 23. I 25. RUJNA 2017.
 • Dan bez automobila
 • Kampanja „Sve na jednom mjestu“
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 22. RUJNA 2017.
 • Projekt „Domaća hrana za domaće ljude“
 • Otvoren Hrvatski teniski KUP 2017.
 • Tiskovna konferencija: najava 2. Slavonskog MS WALK-a i MS TALK-a
 • Otvorenje izložbe „Čistom vjerom, čvrstom rukom“
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom za građenje građevine infrstukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta nafte i plina – distribucijski plinovod, 2. skupine na građevnim česticama k. č. br. 8979., 7740., 7719. i 7723. k. o. Osijek (Osijek, Trg Bana Josipa Jelačića)
 • Čestitka Gradonačelnika prigodom Roš hašane i Jom kipura
 • Izrada Programa za mlade na području grada Osijeka 2018.-2021. – anketa
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 21. RUJNA 2017.
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 20. RUJNA 2017.
 • Osijek na moderan način oživljava svoju prošlost
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 19. RUJNA 2017.
 • 6. hrvatski kongres neuroznanosti
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 16. I 17. RUJNA 2017.
 • Natječaj o prodaji zemljišta mladoj obitelji radi izgradnje vlastite stambene zgrade na području grada Osijeka
 • Niskoenergetske sušare uskoro u Osijeku
 • Nastup lutkarskog kazališta Bóbita iz Pečuha
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 15. RUJNA 2017.
 • Javni poziv za podnošenje poticaja za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka
 • Natječaj za dodjelu stipendija Grada Osijeka darovitim učenicima i studentima te učenicima i studentima koji su se opredijelili za deficitarna zanimanja za školsku godinu 2017./2018.
 • Obilježavanje HOD-a
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 14. RUJNA 2017.
 • Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Osijeka
 • OTVORENJE IZLOŽBE „LICA PEČUHA“
 • Popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Osijeka
 • 3. SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA OSIJEKA
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 13. RUJNA 2017
 • Sigurno do cilja
 • DAN MAĐARA U OSIJEKU
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 12. RUJNA 2017.
 • PRIJAM DELEGACIJE MEĐUNARODNIH DJEČJIH IGARA
 • Hrvatski olimpijski dan
 • KONFERENCIJA “ROLE OF MINORITIES – PARTICULARLY THE GERMAN MINORITY – IN THE CENTER OF EUROPE“
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 9. I 11. RUJNA 2017.
 • OBILJEŽAVANJE DANA MO VIŠNJEVAC
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 8. RUJNA 2017.
 • OTVORENJE DANA PRVOG HRVATSKOG PIVA 2017.
 • Registar ugovora 2017.
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 7. RUJNA 2017.
 • Gradonačelnik primio Donnu Vekić
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 6. RUJNA 2017.
 • Radni posjet gradonačelnika Grada Labina
 • Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Zelena ulica Briješće
 • DAN GRADA PEČUHA
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 5. RUJNA 2017.
 • Prvi dan škole
 • KulenDayz – IT INNOVATION CONFERENCE
 • OTVORENJE PRVOG BAZENA SA SPUŽVAMA ZA UČENJE NOVIH TRIKOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
 • Test
 • Najava događanja za 2. rujna 2017.
 • Izmjena termina događanja za 2. rujna 2017.
 • POTPISAN UGOVOR IZMEĐU GRADA OSIJEKA I MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
 • OSJEČKA PRAIZVEDBA PREDSTAVE „EVA NIJE ADAM“
 • Dodijeljene potpore iz javnog poziva za dodjelu potpora iz općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2017. godini
 • Sastanci s građanima o azbestnom otpadu
 • Najava događanja za 31. kolovoza
 • Interreg Central Europe Shareplace
 • ČESTITKA GRADONAČELNIKA
 • OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA NESTALIH OSOBA
 • Potpore poduzetnicima dodijeljene peti put u 2017.
 • Najava događanja za 30. kolovoza
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta za građenje građevine infrastrukturne namjene – sustav navodnjavanja područja Poljoprivrednog instituta Osijek u Osijeku (tlačni dovodni sustav navodnjavanja 2. skupine, investitor Osječko-baranjska županija
 • Predstavnici iz Osijeka sudjelovali na biciklijadi
 • Savjet mladih Grada Osijeka na Impact akademiji u Karlovcu
 • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – postupak javne nabave za izvođenje radova na izgradnji Zelene ulice I i II, Briješće
 • Izvođenje radova na izgradnji Zelene ulice u Briješću
 • Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju odlagališta Nemetin
 • Usluge deratizacije
 • Izvođenje radova izgradnje biciklistički staze u Vinkovačkoj ulici
 • Izvođenje radova na uređenju Trga kod paviljona GV
 • Produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata zbog utakmice NK Osijek-FK Austria Wien (16.08.2017.)
 • Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
 • Poziv za dostavu ponude za izradu idejnog projekta – Izmještanje biciklističke staze na Gornjodravskoj obali u potezu od Henglove do Ribarske ulice i to na lukobran Zimske luke uključivo pješačko-biciklistički most i spoj na nastavak biciklističko-pješačke staze
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 14. KOLOVOZA
 • Predstavljena nova internetska stranica Grada Osijeka
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 11. KOLOVOZA
 • OSJEČKO LJETO KULTURE 2017. IZ ZRAKA
 • Doček zlatnih veslača
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 8. KOLOVOZA 2017.
 • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na rekonstrukciji dijela Ulice kneza Trpimira u Osijeku – raskrižje s Drinskom ulicom (1. dio 2. dionice) – TROŠKOVNIK
 • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na rekonstrukciji dijela Ulice kneza Trpimira u Osijeku – raskrižje s Drinskom ulicom (1. dio 2. dionice)
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 5. KOLOVOZA 2017.
 • Položeni vijenci u sjećanje na poginule branitelje i stradalnike Domovinskog rata
 • Obavijest i poziv obveznicima poreza na nekretnine za dostavu podataka
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 4. KOLOVOZA 2017.
 • PRODUŽENJE RADNOG VREMENA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZBOG UTAKMICE NK OSIJEK-PSV
 • Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje i rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene (vodovod i odvodnja) u Osijeku, Gundulićeva ulica
 • Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje i rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene (vodovod i odvodnja) u Osijeku, Reisnerova, Stepinčeva i dr.
 • 2. obavijest o izmjeni dokumentacije o nabavi u postupku jednostavne nabave pripreme dokumentacije projekta „Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe“ (projektna prijava i revizija studije izvodljivosti)
 • Obavijest o izmjeni dokumentacije o nabavi u postupku jednostavne nabave – Pripreme dokumentacije projekta „Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe“ (projektna prijava i revizija studije izvodljivosti)
 • 26. godišnjica tragične pogibije hrvatskih branitelja u Dalju
 • DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI I DAN HRVATSKIH BRANITELJA
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 1. KOLOVOZA 2017.
 • Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2018.
 • Prijam osječkih ultramaratonaca
 • 2. OSJEČKA LJETNA NOĆ
 • Poziv za dostavu ponuda – Stručna podrška Gradu Osijeku u izradi Priručnika o postupanju i u procesu akreditacije Posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) mehanizam
 • Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području grada Osijeka za razdoblje od 2011. do 2015.
 • Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području grada Osijeka za razdoblje od 2011. do 2015.
 • ALDA – the European Association for Local Democracy
 • OSIgurajmo im JEdnaKost 2
 • Safer Internet Centre Croatia: Making Internet a good and safe place
 • Master plan prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije
 • FosterREG
 • Sanacija odlagališta neopasnog otpada Filipovica
 • OSIgurajmo im JEdnaKost
 • Razvoj poslovne i komunalne infrastrukture u Eko-industrijskoj zoni Nemetin
 • Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku
 • Renewble Energy in Cities – REC (Obnovljiva energija u gradovima)
 • EE Panonnia
 • Youth4Earth
 • Ispitivanje socijalne uključenosti i kvalitete podrške u sustavima predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja za djecu i adolescente s PAS (poremećajima iz autističnog spektra) i ADHD (deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem)
 • BET ON EU
 • Along miller’s route in cross-border area / Mlinarev put (Vodenica)
 • Mentalno zdravlje i zaštita djece i mladih u zajednici
 • NEW OPPORTUNITIES – Broadening Employment Prospects for Unemployed Youth
 • Osječko vijeće za razvoj socijalnih usluga
 • Move yourself, change your world!
 • Volunteers without borders / Volonteri bez granica
 • Projekt Conurbant
 • IPA 2007-2009: Business-Related Infrastructure Grant Scheme – Wine tour
 • IPA 2007-2009: Business-Related Infrastructure Grant Scheme – Izgradnja modularne hale Poduzetničkog inkubatora BIOS
 • Intelligent Energy Europe – CONURBANT – Područje energetske efikasnosti
 • IPA program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska Poticanje ukupnog ekonomskog razvoja kroz privlačenje ulaganja i jačanje izvozne konkurentnosti s naglaskom na energetskom sektoru baziranom na čistim tehnologijama
 • IPA IV – Umrežavanje, obrazovanje i podizanje konkurentnosti za više boljih poslova
 • IPA IV LPE3 – Obrazovanje i umrežavanje
 • Ususret reciklaži u Osječko – baranjskoj županiji i Okrugu Sjeverna Bačka
 • Tradicija za budućnost
 • Inovativna prekogranična mreža malih izvoznika
 • IPA CBC Hr – Sr – APPLE.NET 2
 • IPA CBC Hr – Sr – Spriječavanje širenja klasične svinjske kuge u prekograničnom području
 • Priprema projektne dokumentacije i IPA aplikacije za projekte prečišćavanja otpadnih voda
 • Art & Earth
 • IPA Info – HERMES
 • Zajednička istraživanja i razvoj energetske efikasnosti u pograničnim područjima
 • IPA CBC HU- HR – Innoinvest
 • IPA CBC HU- HR – Co-Op
 • IPA CBC HU- HR – BDP for SPS
 • IPA CBC HU- HR – CROST II
 • IPA CBC HU- HR – Krovni turistički plan
 • IPA SEE – DATOURWAY
 • IPA SEE – FATE
 • Program suradnje Flamanske vlade sa zemljama Srednje i Istočne Europe – Eko-konkurentan: jačanje konkurentnosti ekoloških proizvođača
 • PHARE 2006 – Strengthening local capacities for Natura 2000 and nature protection
 • PHARE 2005 Business related infrastructure – Poduzetnički inkubator
 • USAID, CRS; Panonski put mira „Via Pacis Panonnie”
 • CARDS; Razvoj prekograničnog turizma u srednjem podunavlju
 • CARDS/Energetska kuća
 • PSGO – MK1, Uređenje prostora u Tenji naseljenog Romima
 • INTERREG ADRIATICO – ETNO-BRAND
 • INTERREG ADRIATICO, Osnivanje Regionalne energetske agencije za Slavoniju i Baranju
 • INTERREG III B, Sm@rt region
 • INTERREG IIIA – Business potential of academic R&D activities in the university centers and their transfer to SMEs in the Cross-Border Region
 • INTERREG III A, Složena kulturno-turistička suradnja županije Baranya, Osječko-baranjske županije, grada Pečuha i grada Osijeka
 • INTERREG Cro – Slo – Hu – Združimo se – prekogranična suradnja i razvoj turizma na područjima regija Baranja i Samogy
 • CEI – Buduće perspektive vinarstva i vinogradarstva u EU
 • Lo.de. – Local Development
 • Izrada analize stanja tramvajske mreže u gradu Osijeku (za GPP-Osijek)
 • IMPULSE – Integrirana podrška za upravljanje energetskom učinkovitošću u mediteranskim javnim zgradama
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 28. SRPNJA 2017.
 • Predstavljanje “B LIGHT“ grant sheme
 • NATJEČAJ – pravo građenja u Kupskoj ulici na dijelu kčbr 3989/23
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 25. SRPNJA 2017.
 • Radni sastanak Grada i Županije
 • Poziv za dostavu ponuda – Pripreme dokumentacije projekta „Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe“ (projektna prijava i revizija studije izvodljivosti)
 • Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Osijeka
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 24. SRPNJA 2017.
 • JAVNI POZIV vlasnicima/korisnicima građevinama koje sadržavaju azbest
 • JAVNI POZIV vlasnicima/korisnicima građevinama koje sadržavaju azbest
 • Prijam IK Javor uoči odlaska na 10. smotru izviđača Hrvatske
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 21. SRPNJA 2017.
 • Uspješno završen OLJK 2017
 • Otvoreni podaci
 • Otvoreni podaci
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 20. SRPNJA 2017.
 • Radni sastanak s ministrom rada i mirovinskog sustava
 • Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju Šetališta Petra Preradovića u Osijeku
 • Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izgradnja ceste u Južnom Stadionskom naselju u Osijeku (I. faza priključak)
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 19. SRPNJA 2017.
 • Prijam mladih veslača VK Iktus
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 18. SRPNJA 2017.
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 15. SRPNJA 2017.
 • Svečano otvoren obnovljeni Studentski dom u Osijeku
 • Počeli radovi na rekonstrukciji Stare pekare i izgradnji Trga V. Lisinskog u Tvrđi
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 14. SRPNJA 2017.
 • Uspjeh mladih košarkaša KK Vrijednosnica Osijek
 • Nastupni posjet generalnog konzula Republike Srbije u Vukovaru
 • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima-izgradnja ceste u Južnom stadionskom naselju (I.faza priključak) (troškovnik)
 • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izgradnja ceste u Južnom stadionskom naselju (I.faza priključak)
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 13. SRPNJA 2017.
 • Prijam izaslanstva Svjetske samostrelske federacije
 • Na Pampasu otvoreno Svjetsko prvenstvo u samostrelu
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 12. SRPNJA 2017.
 • Akcija uklanjanja ambrozije
 • Poziv za dostavu ponuda – investicijsko održavanje osnovnih škola Grada Osijeka
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 8. SRPNJA 2017.
 • Natječaj za zakup poslovnih prostora
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 7. SRPNJA 2017.
 • Završetak projekta „Istraživanje i razvoj solarnog električnog automobila”
 • Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i građenje građevine infrastrukturne namjene vodnoopskrbne mreže i sustava odvodnje u Osijeku (Ulica M. Gupca i Trg bana J. Jelačića)
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 6. SRPNJA 2017.
 • Poziv za dostavu ponuda – nabava i ugradnja IP sustava video nadzora na pješački most u Osijeku
 • Radni posjet ministrice kulture Osijeku
 • Veleposlanik NR Kine u nastupnom posjetu Osijeku
 • Računovodstveni dokumenti
 • Obavijest o prodaji izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Osijeka
 • Obavijest o prodaji izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Osijeka
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 4. SRPNJA 2017.
 • Veleposlanik Indije u posjetu gradonačelniku
 • Treći krug potpora osječkim poduzetnicima
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 1. I 3. SRPNJA 2017.
 • Svečano za Petrovo i Pavlovo – Dan zaštitnika grada
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 30. LIPNJA 2017.
 • Potpisani ugovori o izvođenju radova na Staroj pekari i na Trgu Vatroslava Lisinskog
 • Dan osječkih branitelja
 • Obavijest za javnost – Izrada UPU kompleksa „Gradski vrt“ u Osijeku
 • OBAVIJEST ZA JAVNOST o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Osijeka (05.10.2016.)
 • Obavijest za javnost – Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja kompleksa „Gradski vrt“ u Osijeku (Travanj,2017)
 • Pravila
 • Poziv za dostavu ponude za izradu Koncepta mreže javnih sportskih građevina Grada Osijeka kao stručna podloga za izradu prostorno planske dokumentacije Urbanističkog plana uređenja kompleksa „Gradski vrt“ u Osijeku
 • 2. SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA OSIJEKA
 • Poslovanje s gradom Osijekom
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 29. LIPNJA 2017.
 • dr.sc. Požega Željko
 • Javni poziv strankama radi davanja očitovanja pri utvrđivanju stvarnog stanja nekretnine u postupku provedbe urbane komasacije na području obuhvata Detaljnog plana uređenja „Industrijska četvrt – Zapad
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 28. LIPNJA 2017.
 • OSJEČKO LJETO KULTURE 2017.
 • Osječki pješački most zasvijetlio u novim bojama!
 • Gamoš Žana, mag.iur.
 • mr.sc. Piližota Boris, mag.oec.
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 27. LIPNJA 2017.
 • DAN OSJEČKIH BRANITELJA
 • KINO POD ZVIJEZDAMA
 • U Osijeku obilježen Dan državnosti
 • Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda radi kupnje stanova na području Grada Osijeka
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 24.-26. LIPNJA 2017.
 • Obilježen Dan antifašističke borbe
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 22. LIPNJA 2017.
 • Poziv za dostavu ponuda – nabavu, dopremu i postavljanje jednog trepćućeg solarnog prometnog znaka A33 (obilježen pješački prijelaz)
 • “Lipa” ponovo zlatna!
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 20. LIPNJA 2017.
 • Obilježen Međunarodni dan joge
 • 1. KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OSIJEKA
 • Poziv za dostavu ponuda- za kratkoročni revolving kredit
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 4. I 5. LIPNJA 2017.
 • Poziv za dostavu ponuda – Usluge arheološkog nadzora pri izvođenju radova na rekonstrukciji Trga V. Lisinskog i na rekonstrukciji Stare Pekare u Osijeku
 • Započeli radovi na 3. dionici projekta uređenja desne obale rijeke Drave
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 2. LIPNJA 2017.
 • RADNO VRIJEME GRADSKE UPRAVE – OBAVIJEST
 • Sitemap
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 1. LIPNJA 2017.
 • Počela izgradnja biciklističkih staza na Vinkovačkoj i Ul. sv. L.B. Mandića
 • OTVORENJE NOVOG DIJELA ŠETNICE – OD LUKE TRANZIT DO CESTOVNOG MOSTA
 • Slovenija u Slavoniji
 • Poziv za dostavu ponuda – ugradnja dekorativne rasvjete na pješačkom mostu u Osijeku
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 31. SVIBNJA 2017.
 • Ponovo nagrade ansamblu Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića
 • Povratak otpisanih 4
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 30. SVIBNJA 2017.
 • Po prvi puta u Osijeku Festival cvijeća
 • Iktusovac Ivan-Ante Grgić dio zlatne ekipe na Europskom juniorskom veslačkom prvenstvu
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 27. – 29. SVIBNJA 2017.
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 26. SVIBNJA 2017.
 • Grad dodijelio potpore drugoj grupi osječkih poduzetnika
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 25. SVIBNJA 2017.
 • Koncertni ciklus Grada – Osječka glazbena srijeda
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 23. I 24. SVIBNJA 2017.
 • Poziv za dostavu ponuda – nabava, doprema i postavljanje dva para solarnog trepćućeg prometnog znaka obilježenog pješačkog prijelaza na pješačkim prijelazima preko Ulice S. Radića kod križanja sa Školskom – Trgom LJ. Gaja
 • Obavijest o 2. izmjeni dokumentacije o nabavi u postupku jednostavne nabave usluge održavanja mrežnog sustava bežični osijek
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 20. I 22. SVIBNJA 2017.
 • Poziv za dostavu ponuda – usluge arheološkog nadzora pri izvođenju radova na rekonstrukciji Trga V. Lisinskog i na rekonstrukciji Stare Pekare u Osijeku
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 19. SVIBNJA 2017.
 • Završene dvije velike investicije- dogradnja Centra “Ivan Štark” i DV “Ribica” u Sarvašu
 • Nabava
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 18. SVIBNJA 2017.
 • Obavijest o izmjeni dokumentacije-održavanje mrežnog sustava Bežični Osijek
 • Koncertni ciklus Grada – Osječka glazbena srijeda
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 17. OŽUJKA 2017.
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 16. SVIBNJA 2017.
 • Udrugama uručena 82 Ugovora o dodjeli financijskih sredstava iz Proračuna Grada
 • Prvi ljekarnički robot u Hrvatskoj u novoj zgradi Ljekarne Tripolski
 • “Zeko, Zriko i Janje” u poznatoj osječkoj “Školjci”
 • Zahtjev za prodaju proizvodu
 • Zahtjev za prezentaciju na javnim površinama
 • Zahtjev za postavljanje zabavnih radnji ili cirkusa
 • Zahtjev za postavljanje terase
 • Zahtjev za postavljanje pokretnog reklamnog panoa
 • Zahtjev za ograđivanje i uređenje javne zelene površine
 • Zahtjev za odlaganje građevinskog materijala
 • Zahtjev za izlaganje ili prodaju robe
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 13.-15. SVIBNJA 2017.
 • Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području grada Osijeka za 2017.
 • Tržište nekretnina
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 12. SVIBNJA 2017.
 • Uskoro počinje Svjetski kup u gimnastici
 • Proračunski dokumenti
 • Proračunski dokumenti
 • FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA 2016.
 • OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01. – 30.06.2016.
 • FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA 2015.
 • OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA ŠIMIĆA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01.-30.06.2015.
 • OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01.-30.06.2015.
 • FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNICE MARGARETE KRIVIĆ S LISTE GRUPE BIRAČA
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 11. SVIBNJA 2017.
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 10. SVIBNJA 2017.
 • Svečanost prigodom obnavljanja Čarnojevićevog križa na Suvatovu
 • Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Gornji grad
 • Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Retfala
 • Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Sarvaš
 • Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Klisa
 • Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Tenja
 • Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora “Osijek lijeva-obala”
 • Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Brijest
 • Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Cvjetno
 • Program prioriteta Mjesnog odbora Cvjetno za 2017.
 • Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Višnjevac
 • Program prioriteta Mjesnog odbora Višnjevac za 2017.
 • Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Josipovac
 • Poziv za dostavu ponuda – održavanje mrežnog sustava Bežični Osijek
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 9. SVIBNJA 2017.
 • Osijek craft beer festival
 • Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2017.
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka
 • Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017.
 • Odgovor na upit u postupku jednostavne nabave usluge izrade tipologije javnih zgrada u vlasništvu Grada Osijeka
 • Pointers- najbolji osobni turistički vodič
 • „Lega di si sutra?“
 • Natječaj za utvrđivanje liste za davanje gradskih stanova u najam
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 5. SVIBNJA 2017.
 • Punoljetni Pannonian Challenge
 • Urbani Šokci
 • InterVox 2017.
 • Odsjek za provedbu ITU mehanizma (ITU PT)
 • “Poštujte naše znakove – biciklirajmo sigurno”
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 4. SVIBNJA 2017.
 • Zelena čistka
 • Poziv za dostavu ponuda – Izrada glavnog projekta obnove Šetališta Petra Preradovića u Osijeku (Sakuntala park)
 • Poziv na dostavu ponude za usluge izrade tipologije javnih zgrada u vlasništvu Grada Osijeka
 • Koncertni ciklus Grada – Osječka glazbena srijeda
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 3. SVIBNJA 2017.
 • Počinju radovi na uređenju trga ispred Paviljona Gradski vrt
 • Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje aktivnosti udruga u području Promicanja vrijednosti Domovinskog rata iz proračuna Grada Osijeka za 2017.
 • Poziv za dostavu ponuda – oprema dječjeg vrtića Ribica u Sarvašu
 • Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – roba za izgradnju i sanaciju javne rasvjete na području Grada Osijeka sa ugradnjom
 • Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje izgradnje i opremanja sportskih građevina kojima upravljaju sportski klubovi – udruge, temeljem Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017. iz Proračuna Grada Osijeka za 2017.
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 29. TRAVNJA, 1. I 2. SVIBNJA 2017.
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 28. TRAVNJA 2017.
 • Dodijeljene potpore za poticanje poduzetništva na području grada Osijeka
 • Obilježen Dan planeta Zemlje
 • Urbana aglomeracija grada Osijeka
 • IZBORI ZA GRADONAČELNIKA I ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OSIJEKA
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 26. TRAVNJA 2017.
 • Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – I. faza izgradnje školske sportske dvorane OŠ Tenja
 • Odluka o odobravanju financijskih sredstava udrugama iz Proračuna Grada Osijeka u 2017.
 • Natječaj za zakup poslovnih prostora
 • Otvoreni javni poziv Projekt obnove kulturnih dobara grada Osijeka
 • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – roba za izgradnju i sanaciju javne rasvjete na području Grada Osijeka sa ugradnjom – troškovnik
 • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – nabava roba za izgradnju i sanaciju javne rasvjete na području Grada Osijeka sa ugradnjom – DoN
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 25. TRAVNJA 2017.
 • Završena obnova pročelja zgrade Županijskog državnog odvjetništva
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 22. I 24. TRAVNJA 2017.
 • Počeli radovi na rekonstrukciji vodovoda i kanalizacije u Banovoj i Kišpatićevoj
 • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – roba za izgradnju i sanaciju javne rasvjete na području Grada Osijeka sa ugradnjom – troškovnik
 • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – nabava roba za izgradnju i sanaciju javne rasvjete na području Grada Osijeka sa ugradnjom – DoN
 • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima- javna nabava I. faze izgradnje školske sportske dvorane OŠ Tenja-troškovnik
 • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima-postupak javne nabave I. faze izgradnje školske sportske dvorane OŠ Tenja
 • Javni poziv za javno prikupljanje ponuda za kupnju dionica Pevec d.d. u vlasništvu Grada Osijeka
 • Poziv za dostavu ponuda-usluge godišnjeg najma multifunkcijskih uređaja
 • Poziv za dostavu ponuda – usluge oglašavanja u dnevnom tisku
 • Odgovor na upit 2 – jednostavna nabava usluga obveznih i preventivnih zdravstvenih pregleda zaposlenika Grada Osijeka
 • Natječaj o prodaji zemljišta – buduće građevinske parcele koja bi nastala od dijelova k.č. br. 9121/1, 9121/3, 9121/4, 9121/5 i 9121/8, površine 15,5 ha, k.o. Osijek
 • Odgovor na upit – jednostavna nabava usluga obveznih i preventivnih zdravstvenih pregleda zaposlenika Grada Osijeka
 • Poziv za dostavu ponude za obvezne i preventivne zdravstvene preglede zaposlenika Grada Osijeka
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 21. TRAVNJA 2017.
 • Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak javne nabave izgradnje biciklističke staze u Ulici Sv. L. B. Mandića (Faza I – od Ulice Vrba do Ulice Čempresa i Faza II – od Ulice čempresa do trgovačkog centra Avenue Mall)
 • Izvješće o prethodnom savjetovanju-izgradnja biciklističke staze u Vinkovačkoj ulici (od Centralnog groblja do k.o. Antunovac)
 • Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda radi kupnje stanova na području Grada Osijeka
 • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima -izgradnja biciklističke staze u Ulici Sv. L. B. Mandića (Faza I – od Ulice Vrba do Ulice Čempresa i Faza II – od Ulice čempresa do trgovačkog centra Avenue Mall)-troškovnici
 • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima-dokumentacija o nabavi izgradnje biciklističke staze u Ulici Sv. L. B. Mandića (Faza I – od Ulice Vrba do Ulice Čempresa i Faza II – od Ulice čempresa do trgovačkog centra Avenue Mall)
 • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima-izgradnja biciklističke staze u Vinkovačkoj ulici (od Centralnog groblja do k.o. Antunovac)-Troškovnici
 • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima-izgradnja biciklističke staze u Vinkovačkoj ulici (od Centralnog groblja do k.o. Antunovac)
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 20. TRAVNJA 2017.
 • Poziv za dostavu ponuda – zamjena stolarije na stanovima u vlasništvu Grada Osijeka
 • Izvješće o prethodnom savjetovanju – izvođenje radova na rekonstrukciji, revitalizaciji i rehabilitaciji Trga V. Lisinskog u Osijeku
 • Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – izvođenje radova na rekonstrukciji, dogradnji i prenamjeni kulturno javnog dobra stare pekare u edukativni i informatički turistički centar mladih
 • Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – izrada studije razvoja gradskog prometa Grada Osijeka
 • Obavijest o obvezi isticanja kućnih brojeva
 • Popis stanovništva 2011.
 • JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2017.
 • Nobelovci i osječki velikani
 • Poziv za dostavu ponuda – Nabava, doprema i postavljanje para solarnih svjetlosnih uređaja sa radarskim mjerenjem brzine te pomoćnim displejom za obavještavanje vozača „USPORITE“ u Tvrđavici u zoni pješačkog prijelaza ispred kućnog broja 51-54
 • Koncertni ciklus Grada – Osječka glazbena srijeda
 • Start utrke Tour of Croatia ponovo iz Osijeka
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 15. I 18. TRAVNJA 2017.
 • USKRSNA ČESTITKA GRADONAČELNIKA
 • Izvješće o tržištu nekretnina za 2016. godinu
 • Razgovarajmo o depresiji starijih osoba
 • Pismo zahvale svim sudionicima Svjetskog dana zdravlja 2017
 • 33. SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA OSIJEKA
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 14. TRAVNJA 2017.
 • BLAGDANSKI FIŠPAPRIKAŠ
 • Potpisan Ugovor o prijenosu prava vlasništva za izgradnju nove zgrade I. gimnazije
 • Prijam Mirotvorne škole iz Vrbovskog
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 13. TRAVNJA
 • Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka
 • Odluka o dopunama i izmjenama Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka
 • Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017.
 • Ugovori o gospodarenju
 • Zakon o sportu-pročišćeni tekst
 • Kategorizacija sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka
 • Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2017.
 • Strategija kulturnog razvitka Grada Osijeka 2014.-2020.
 • Opći i posebni kriteriji za vrednovanje prijedloga programa javnih potreba u kulturi grada Osijeka
 • Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2016.
 • Zakonski propisi iz područja kulture
 • Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2017.
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 12. TRAVNJA 2017.
 • Koncert budimpeštanske Tri princeze
 • Subvencioniranje kamata na kredite za energetsku obnovu višestambenih zgrada
 • Otvorenje izložbe Svijet zvukova
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 11. TRAVNJA 2017.
 • Šarana jaja bojama grada
 • Koncertni ciklus Grada – Osječka glazbena srijeda
 • Arhiva natječaja
 • OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA ZDRAVLJA 2017.
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 8.-10. TRAVNJA 2017.
 • test2
 • Zajednički projekti Turističke zajednice grada Osijeka i Grada Osijeka
 • Projekti Grada Osijeka u fazi pripreme ili provedbe
 • Arhiva vijesti
 • Projekti u turizmu
 • Turistička ponuda
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 7.TRAVNJA
 • Povjerenstvo za OSI
 • Prezentacije OSI
 • Arhiva
 • Završena savjetovanja
 • Savjetovanja u tijeku
 • Plan savjetovanja s javnošću za 2017.
 • Savjetovanja s javnošću
 • Informacijski centar Europe Direct Osijek (EDIC Osijek)
 • Popis dobitnika javnih priznanja grada Osijeka
 • Prijenos sjednice
 • Pretraga
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 5. TRAVNJA 2017.
 • 13. osječki Ferivi polumaraton
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 4. TRAVNJA 2017.
 • Završnica akcije “Osvijetlimo naš most”
 • Dodijeljeno prvih 15 stipendija zaklade “Srce Grada Osijeka”
 • Službeni glasnik
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 1. I 2. TRAVNJA 2017.
 • IUR – Naselja uz ulicu Jela ( 2003 )
 • PUP – Jug IV ( 1990 )
 • UPU – Retfala jug – Etapa 1 ( 2007 )
 • UPU – Retfala jug – Etapa 2 ( 2009 )
 • UPU – Središta grada IiD ( 2012 )
 • UPU – Sredista grada IiD ( 2017 )
 • UPU – SJJS ( 2003 )
 • UPU – SJJS IiD ( 2010 )
 • UPU – SJJS IiD ( 2013 )
 • UPU – SJJS IiD ( 2015 )
 • UPU – Tvrđa ( 2011 )
 • UPU – Tvrđa IiD ( 2016 )
 • DPU – blok Trp Vuk i Ist ( 2004 )
 • DPU – dijela Ind cetvrti u Osijeku ( 2011 )
 • DPU – Gradski vrt – izmjene ( 2004 )
 • DPU – Ind cetvrt ( 1999 )
 • DPU – Ind cetvrt jug ( 2003 )
 • DPU – Ind cetvrt Zapad ( 2011 )
 • DPU – Jablanicka ( 2014 )
 • DPU – Kupska IiD ( 2015 )
 • DPU – Luka Donji Grad ( 2009 )
 • DPU – Retfala Jug ( 2014 )
 • DPU – Retfala ( 2000 )
 • DPU – Retfala ( 2003 )
 • DPU – Retfala ( 2007 )
 • DPU – Sljemenska Snjeznicka ( 2014 )
 • DPU – Tehnika beton ( 2011 )
 • DPU – Blok centar 2 ( 2004 )
 • DPU – Kupska ( 2008 )
 • DPU – SZ djela skladista – SvLBM ( 2000 )
 • DPU – Uske njive ( 2000 )
 • DPU – Uske njive ( 2004 )
 • Obavijest za javnost
 • Prostorni plan uređenja grada Osijeka
 • Generalni plan grada Osijeka
 • Urbanistički plan uređenja
 • Detaljni plan uređenja
 • Izvan snage
 • Zone komunalnog doprinosa
 • Arheološke zone
 • UPU – S cesta
 • UPU – Središta grada
 • UPU – Sveučiliste JJS
 • Izrada IiD PPUGO (05.10.2016.)
 • Izrada UPU Gradski vrt u Osijeku
 • PPUGO – 2005
 • PPUGO IiD – 2009
 • PPUGO IiD – 2010 studeni
 • PPUGO IiD – 2012
 • GUP GO – 2006
 • GUP GO IiD – 2003
 • GUP GO IiD – 2010
 • GUP GO IiD – 2012
 • GUP GO IiD – 2015
 • GUP GO IiD – 2017
 • UPU – Tvrđa
 • UPU – S cesta ( 2009 )
 • UPU – S cesta IiD ( 2013 )
 • UPU – Sredista grada ( 2000 )
 • UPU – Sredista grada IiD ( 2002 )
 • Prostorni planovi
 • POZIV ZA SUDJELOVANJE U OBILJEŽAVANJU SVJETSKOG DANA ZDRAVLJA 2017. GODINE
 • Susreti ugode u Muzeju Slavonije
 • Gozba
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 31. OŽUJKA 2017.
 • Najava 13. osječkog Ferivi polumaratona
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 30. OŽUJKA 2017.
 • Rezultati Gradskog društva Crvenog križa u 2016.
 • Gospodarska zona Tenja
 • Eko – Industrijska zona Nemetin
 • Muzejski četvrtak
 • Dioniz 2017. – Igrom protiv nasilja
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 29. OŽUJKA 2017.
 • Počela izgradnja regionalnog Centra za autizam
 • Koncert HPD Lipa u prigodi 140. obljetnice Muzeja Slavonije
 • Elbasan (Albanija) 2015.
 • Vicenza (Italija) 2014.
 • Suradnja s Vicenzom
 • Više o Vicenzi
 • Suradnja sa Suboticom
 • Više o Subotici
 • Subotica (Srbija) 2004.; 2010.
 • Suradnja s Prizrenom
 • Više o Prizrenu
 • Prizren (Kosovo) 2010.
 • Budimpešta XIII. okrug (Mađarska) 2001.
 • Više o Budimpešti XIII. okrug
 • Suradnja s Budimpeštom XIII. okrug
 • Suradnja s Nitrom
 • Više o Nitri
 • Nitra (Slovačka) 1997.
 • Lausanne (Švicarska) 1997.
 • Suradnja s Lausanne
 • Više o Lausanne
 • Suradnja s Ploiestijem
 • Više o Ploiestiu
 • Ploiesti (Rumunjska) 1996.
 • Više o suradnji s Tuzlom
 • Više o Tuzli
 • Tuzla (Bosna i Hercegovina) 1996.
 • Suradnja s Mariborom
 • Više o Mariboru
 • Maribor (Slovenija) 1995.
 • Pforzheim (Njemačka) 1994.
 • Suradnja s Pforzheimom
 • Više o Pforzheimu
 • Koncertni ciklus Grada – Osječka glazbena srijeda
 • Suradnja s Pečuhom
 • Više o Pečuhu
 • Pečuh (Mađarska) 1973.
 • Novi sjaj parka Sakuntala
 • Prijam dobitnika nagrade Faust Vrančić
 • Gradonačelnik primio Davora Špišića
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 28. OŽUJKA 2017.
 • IFGRA- Međunarodni savez asocijacija zelenih regija
 • AVEC – Mreža europskih kulturnih gradova
 • IAEC – Međunarodni savez obrazovnih gradova
 • ALD – Agencija lokalne demokracije
 • Euroregionalna suradnja Dunav-Drava-Sava
 • Gradonačelnici za mir
 • Zajednički savjetodavni odbor RH-EU Odbora regija
 • Udruga gradova
 • Saveza Udruga Gradova i Udruga Općina RH
 • Društvo naša djeca
 • Mreža zdravih Gradova
 • Književni susret Vrbaci
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 25.-27. OŽUJKA 2017.
 • Osnivanje Etične banke
 • Bruxelles – Open Days 2014
 • Bruxelles – Open Days 2013
 • Bruxelles – Open Days 2012
 • Bruxelles – Open Days 2011
 • Bruxelles – Open Days 2010
 • Bruxelles – Open Days 2009
 • Bruxelles – Open Days 2008
 • Kako Grad Osijek postaje grad prijatelj drugim gradovima?
 • Kako Grad Osijek postaje član asocijacija?
 • Program za mlade na području grada Osijeka 2014.-2017.
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
 • Obrazac – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 • Obrazac – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
 • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
 • Obrazac-zahtjev za pristup informacijama
 • Zakon o pravu na pristup informacijama
 • Odluka o određivanju službenika za informiranje
 • Pravo na pristup informacijama
 • Postupci strateške procjene utjecaja na okoliš
 • Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Donji grad
 • Program prioriteta Gradske četvrti Donji grad za 2017.
 • Gradska četvrt Donji grad
 • Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Jug II
 • Program prioriteta Gradska četvrti Jug II
 • Gradska četvrt Jug II
 • Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Novi grad
 • Program prioriteta Gradske četvrti Novi grad
 • Gradska četvrt Novi grad
 • Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Tvrđa
 • Program prioriteta Gradske četvrti Tvrđa za 2017.
 • Gradska četvrt Tvrđa
 • Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Industrijska četvrt
 • Program prioriteta Gradske četvrti Industrijska četvrt za 2017.
 • Gradska četvrt Industrijska četvrt
 • Program prioriteta Gradske čevrti Gornji grad za 2017.
 • Gradska četvrt Gornji grad
 • Program prioriteta Gradske četvrti Retfala za 2017.
 • Gradska četvrt Retfala
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 24. OŽUJKA 2017.
 • Gdje pribaviti posebne uvjete odnosno potvrde glavnog projekta – javnopravna tijela?
 • Program prioriteta Mjesnog odbora Sarvaš
 • Mjesni odbor Sarvaš
 • Program prioriteta Mjesnog odbora Klisa
 • Mjesni odbor Klisa
 • Program prioriteta Mjesnog odbora Tenja za 2017.
 • Mjesni odbor Tenja
 • Program prioriteta Mjesnog odbora “Osijek lijeva obala”
 • Mjesni odbor Osijek – lijeva obala
 • Program prioriteta Mjesnog odbora Brijest
 • Mjesni odbor Brijest
 • Mjesni odbor Cvjetno
 • Mjesni odbor Višnjevac
 • Program Prioriteta Mjesnog odbora Josipovac za 2017.
 • Mjesni odbor Josipovac
 • ODLUKA O MJESNOJ SAMOUPRAVI – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/02., 2/09., 9/09. i 7A/10
 • ODLUKA O NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI GRADA OSIJEKA NAMIJENJENIH FINANCIRANJU MJESNE SAMOUPRAVE – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/04. i 9/09.
 • PRAVILNIK O DAVANJU NA KORIŠTENJE PROSTORIJA U MJESNIM ODBORIMA I GRADSKIM ČETVRTIMA GRADA OSIJEKA – Službeni glasnik Grada Osijeka br.5/02. i 10/09.
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13/14
 • Fotovideo galerija
 • Odluka o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 14/16.)
 • Monitoring kakvoće za kupanje na površinskim vodama
 • Plan aktivnosti na suzbijanju alergenih korova, posebno ambrozije
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 23. OŽUJKA 2017.
 • Uskrsnice umirovljenicima i socijalno ugroženima
 • Svjetski dan socijalnog rada
 • Izborna skupština Udruženja umirovljenih obrtnika Osijek
 • 33. SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA OSIJEKA
 • Deratizacija (suzbijanje glodavaca)
 • Dezinsekcija (suzbijanje komaraca)
 • “Škole jednakih mogućnosti”
 • Perkušić Mirjana
 • Ilić Andrija
 • Rezo-Bošnjak Milena
 • Bukić Rajna
 • Budimir Marko
 • Mance Matko, voditelj pododsjeka
 • Klobučar Domagoj
 • Lovrić Darko
 • Proučil Alma
 • Šimun Andrija
 • Varga Ladislav
 • Jakovac Ivan, voditelj pododsjeka
 • Prgomet Davor
 • Čičak Mirjana
 • Tokić Domagoj
 • Marić Mirjana
 • Govedarica Irena
 • Švajgert Gordana
 • Zrno Lucija
 • Jakešević Željka
 • Poljak Dražen
 • Zorić Mirta
 • Kolarević Đurđica
 • Vukšić Ljiljana
 • Suk Hrvoje, oec.
 • Vizentaner Jasenka
 • Odsjek za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 • Petrušić Blaženka
 • Makarijevski Renata
 • Relja Verica
 • Bosak Vesna
 • Škorak Vesna, voditelj pododsjeka 1.
 • Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području grada Osijeka
 • NATJEČAJ o prodaji građevinskog zemljišta mladoj obitelji
 • Obavijest o raspisivanju javnih natječaja
 • Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja pokretnih naprava – „štandova” za prigodnu prodaju na području Grada Osijeka povodom Božića i Nove godine
 • Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja pokretnih naprava – „štandova“ za prodaju svijeća ispred groblja na području Grada Osijeka
 • Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja pokretnih naprava – “peći” za pečenje i prodaju kestenja na području grada Osijeka
 • NATJEČAJ za zakup građevinskog zemljišta
 • Alerić Blaženka
 • Farkaš Sanja
 • Ižaković Nataša
 • Kordić Ljubo
 • Otvoreni javni poziv – Projekt obnove kulturnih dobara na području grada Osijeka
 • Kalafatić Vlatka
 • Jurkić Ivana
 • Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnoj površini radi postavljanja reklamnih panoa na području Grada Osijeka
 • Cini Ružica
 • Natječaj o prodaji nekretnina
 • NATJEČAJ za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja montažnih kioska
 • JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za kupovinu nekretnina
 • JAVNO IZLAGANJE O SANACIJI ODLAGALIŠTA OTPADA LONČARICA VELIKA
 • Natječaj o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta
 • Odluke o stavljanju izvan snage planova
 • Model kulturno povijesne cjeline Osijeka
 • Pravilnik o korištenju sredstava spomeničke rente
 • Informacija, biciklističke površine.doc
 • Odluka – izmjena prostornog plana
 • Uklanjanje snijega s javnih površina sukladno Odluci o komunalnom redu
 • Odluke
 • Dokumenti
 • Odluka o izradi UPU_a kompleksa Gradski vrt
 • Obavijest za javnost
 • Obavijest građanima i tvrtkama o mogućnostima odlaganja građevnog otpada na području grada Osijeka
 • Obrazac prvokupa
 • Katastar infrastrukture – Obrazac
 • Katastar infrastrukture
 • Javni natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja kioska na području grada Osijeka
 • Javni natječaj za davanje u zakup javnih skloništa na području grada Osijeka
 • Uklanjanje snijega s javnih površina sukladno Odluci o komunalnom redu
 • Nacrt okolišne dozvole za izmjenu rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje TE-TO Osijek, operatera HEP-proizvodnja d.o.o. iz Zagreba
 • Zahtjev za izdavanje potvrde o odlaganju građevnog otpada na odlagalištu Sarvaš
 • Obrazac zahtjeva za poslove graditeljstva i prostorno planiranje
 • Obrazac zahtjeva – reklamni panoi
 • Obilježen Svjetski dan osoba sa sindromom Down
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 22. OŽUJKA 2017.
 • Učenici OŠ Ivana Filipovića posadili maslinu u “Biblijskom vrtu” škole
 • JAVNI POZIV za podnošenje prijava za financiranje aktivnosti udruga u području socijalne djelatnosti i zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Osijeka u 2017.
 • JAVNI POZIV za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području gospodarstva iz Proračuna Grada Osijeka u 2017.
 • Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti iz područja kulture iz Proračuna Grada Osijeka u 2017.
 • Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2017. sa natječajnom dokumentacijom
 • Koncertni ciklus Grada – Osječka glazbena srijeda
 • Horvat Davorka
 • Bogičević Martina
 • Perić Vesna
 • Radoš Kata
 • Bece Tatjana
 • Serdarušić Ljiljana
 • Paunović Jasna
 • Junaković Spomenka
 • Marolt Zečević Bojana
 • Vračević Rita
 • Rimac Jasmina
 • Pandurević Željka
 • Streitenberger Ines
 • Filičić Jasna
 • Slunjski Dražen, v.d. pročelnik
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 21. OŽUJKA 2017.
 • Dan Mjesnog odbora Josipovac i blagdan Sv. Josipa
 • Dječji vrtići na području Grada Osijeka
 • Osnovne škole na području Grada Osijeka
 • Zakonski propisi iz područja odgoja, obrazovanja i tehničke kulture
 • Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2017.
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2017.
 • Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2017.
 • DJEČJE GRADSKO VIJEĆE
 • POTPORA NAJBOLJIM MATURANTIMA
 • Rad s djecom s posebnim potrebama (ADHD)
 • Studentski krediti
 • STIPENDIJE I JEDNOKRATNE POTPORE ZA UČENIKE I STUDENTE
 • “OSIgurajmo im JEdnaKost”
 • Bilješke uz financijski izvještaj Grada Osijeka za 2016
 • Financijski izvještaj Grada Osijeka za 2016
 • Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj Grada Osijeka za 2016.
 • Konsolidirani financijski izvještaj za 2016
 • RAD S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA (ADHD)
 • Elektroničko zaprimanje računa za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda putem e-maila
 • Podjela prvog komposta građanima
 • “Biti bolji”
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 18.-20. OŽUJKA 2017
 • Zeleni katastar
 • CityHub
 • URUDŽBENI – WEB
 • Obnovljivi izvori energije Osijek d.o.o.
 • Zračna luka Osijek d.o.o.
 • Zavod za stanovanje d.o.o.
 • Vodovod-Osijek d.o.o.
 • Unikom d.o.o.
 • ULO hladnjača d.o.o.
 • Ukop d.o.o.
 • Tržnica d.o.o.
 • Tera Tehnopolis d.o.o.
 • Športski objekti d.o.o.
 • Regionalna veletržnica Osijek d.d.
 • Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o.
 • Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o.
 • Stipendiranje i drugi oblici podupiranja učenika i studenata
 • Osječki sajam d.o.o.
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 17. OŽUJKA 2017.
 • Sjednice i dnevni redovi
 • Službeni glasnik
 • Turistička zajednica
 • Prostorni planovi
 • Savjetovanja s javnošću
 • Proračun u malom
 • Industrijska zona Nemetin
 • Pravo na pristup informacijama
 • Povjerenstvo za OSI
 • Osječko vijeće za razvoj socijalnih usluga
 • Osječko ljeto kulture
 • Komunalni red
 • Javna nabava
 • Informacijski centar Europe Direct Osijek (EDIC Osijek)
 • Grad Osijek izbori
 • Dobitnici javnog priznanja
 • Čist račun osječki proračun
 • Centar za sigurniji internet
 • Potpora najboljim maturantima
 • Okrugli stol prigodom Svjetskog dana potrošača
 • Sjećanje na revoluciju u Mađarskoj 1848./49.
 • Restorani
 • Barovi
 • Ugostiteljstvo
 • Dokumenti
 • Strategija
 • Sporazumi
 • JLS
 • Godišnji plan Unutarnje revizije Grada Osijeka za 2017.
 • Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje
 • Strateški plan unutarnje revizije Grada Osijeka za razdoblje 2017.-2019.
 • Koncertni ciklus Grada – Osječka glazbena srijeda
 • Javni natječaj za kreditiranje poduzetnika iz Programa “Kreditom do uspjeha 2014.”, Mjera 1 “Kreditom do konkurentnosti“
 • Javni natječaj za kreditiranje poduzetnika iz projekta “Kreditiranje obrtnih sredstava”
 • Sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima
 • Javni poziv za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Osijeka
 • Financijske potpore poduzetnicima u malom gospodarstvu
 • Područje programa “Jačanje konkurentnosti poduzetnika”
 • Korisni linkovi
 • Vijeća i predstavnici
 • Institucije i udruge
 • Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina – sastav Vijeća
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 15. OŽUJKA 2017.
 • Ovlasti i financiranje
 • Područje programa “Obrazovanje i informiranje”
 • Područje programa “Financiranje poduzetništva”
 • Područje programa “Razvoj poduzetničke infrastrukture”
 • Opći program poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Osijeka
 • Gospodarstvo u brojkama
 • Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje na korištenje vrtnih parcela na lokaciji urbanog vrta Jug II (Rastanci) – Projekt “Osječki urbani vrtovi”
 • Otvoreni poziv radi prodaje građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni Nemetin
 • Poništenje Otvorenog poziva radi prodaje građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni Nemetin od 15. prosinca 2012.
 • Sufinanciranje udruga građana s područja gospodarstva
 • Upute za ispunjavanje gospodarskog programa
 • GP Objava 6/12
 • Popis dokumentacije (prilog 2)
 • Izjava (prilog 3)
 • Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
 • Odbor za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša
 • Odbor za komunalno-stambeno gospodarstvo i promet
 • Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
 • JAVNI NATJEČAJ za osnivanje prava građenja na nekretninama u Eko – industrijskoj zoni Nemetin
 • Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka
 • Otvoreni poziv za prodaju građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Tenja
 • Izmjena i dopuna otvorenog poziva radi prodaju građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni Nemetin
 • Odbor za zaštitu, obnovu i revitalizaciju Tvrđe
 • Odbor za utvrđivanje prijedloga imena ulica i trgova
 • Odbor za građansku sigurnost
 • Odbor za mjesnu samoupravu
 • Odbor za predstavke, pritužbe i prijedloge građana
 • Odbor za financije i gospodarstvo
 • Odbor za statutarno-pravna pitanja
 • Odbor za izbor i imenovanja
 • Mandatno povjerenstvo
 • Radna tijela
 • FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA 2016.
 • OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01. – 30.06.2016.
 • FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA 2015.
 • OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA ŠIMIĆA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01.-30.06.2015.
 • OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01.-30.06.2015.
 • FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNICE MARGARETE KRIVIĆ S LISTE GRUPE BIRAČA
 • Klubovi vijećnika
 • Vijećnici
 • Potpredsjednici
 • Predsjednik
 • Odbor za branitelje Domovinskog rata i braniteljske udruge
 • Odbor za razvoj ljudskih resursa
 • Odbor za nacionalne manjine
 • Odbor za organizacije civilnog društva
 • Odbor za stambeno gospodarstvo
 • Odbor za komunalno gospodarstvo
 • Odbor za informatiku
 • Odbor za odnose s vjerskim zajednicama
 • Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo
 • Odbor za šport
 • Odbor za kulturu
 • Odbor za odgoj, naobrazbu i tehničku kulturu
 • Odbor za promet i veze
 • Odbor za zaštitu okoliša
 • Odbor za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo
 • Odbor za gospodarstvo, turizam i poljoprivredu
 • Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju
 • Odbor za ustroj gradskih upravnih tijela, trgovačkih društava u vlasništvu Grada Osijeka i ustanova kojih je osnivač Grad Osijek
 • Odbor za spomenike
 • Odbor za financije
 • Odbor za pravna pitanja
 • Odbor za Tvrđu
 • Odbor za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu, usluge i podršku IT sektoru (EKI)
 • Odbor za legalizaciju
 • Odbor za razvoj, investicije i zapošljavanje
 • Radna tijela
 • Poslovnik Gradskog vijeća Grada Osijeka
 • Misija, vizija i ciljevi
 • Dioniz 2017.: “Igrom protiv nasilja”
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 14. OŽUJKA 2017.
 • Tjedan mozga:Izložba “Likovnošću o hrani”
 • Grad dodjeljuje potpore poduzetnicima
 • Želim čist grad!
 • Kontakt
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 11. I 13. OŽUJKA 2017.
 • Agencija za obnovu osječke Tvrđe
 • Državni arhiv u Osijeku
 • Knjižnica
 • Muzeji i galerije
 • Kazališta
 • Baština Baranje
 • Novo moderno dječje igralište pored nekadašnje Bijele lađe
 • Mali komunalni programi mjesne samouprave
 • Financiranje mjesne samouprave
 • Mjesni odbori i gradske četvrti
 • Baština Baranje
 • Prethodno savjetovanje za zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na rekonstrukciji, dogradnji i prenamjeni kulturno javnog dobra stare pekare u edukativni i informatički turistički centar mladih – troškovnici
 • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na rekonstrukciji, dogradnji i prenamjeni kulturno javnog dobra stare pekare u edukativni i informatički turistički centar mladih
 • Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na rekonstrukciji, revitalizaciji i rehabilitaciji Trga V. Lisinskog u Osijeku-troškovnik
 • Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima- javne nabava za izvođenje radova na rekonstrukciji, revitalizaciji i rehabilitaciji Trga V. Lisinskog u Osijeku
 • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
 • Kina
 • Kulturno umjetnički amaterizam
 • Kulturne manifestacije
 • Vijesti
 • Ustanove
 • Gospodarstveni kutak
 • Turizam
 • Vijesti
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 10. OŽUJKA 2017.
 • Poziv za dostavu ponuda – nabava, doprema i postavljanje para solarnih svjetlosnih prometnih znakova C02 „obilježeni pješački prijelaz“ u Vukovarskoj ulici u zoni pješačkog prijelaza kod Prolaza Snježne Gospe
 • Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova i koordinatora II na rekonstrukciji Trga V.Lisinskog i rekonstrukciji stare pekare u Osijeku
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 9. OŽUJKA 2017.
 • Dani poslova u turizmu
 • Slavonika i Doručak s hrvatskih farmi
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 8. OŽUJKA 2017.
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 7. OŽUJKA 2017.
 • “Osijek u Domovinskom ratu” – seminar za učitelje i nastavnike povijesti
 • Koncertni ciklus Grada – Osječka glazbena srijeda
 • Konferencija “Inspire me”
 • Obavijest građanima i tvrtkama o mogućnostima odlaganja građevnog otpada na području grada Osijeka
 • Stipendije Zaklada Srce Grada Osijeka
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 4. I 6. OŽUJKA 2017.
 • Sportsko popodne
 • Urbana aglomeracija Osijek
 • Vijesti i najave
 • Dokumenti i linkovi
 • Partneri
 • Kontakt
 • O mehanizmu integralnih teritorijalnih ulaganja (ITU)
 • O urbanoj aglomeraciji Osijek
 • Općenito o Urbanoj aglomeraciji Osijek (UAOS) i Integralnim teritorijalnim ulaganjima (ITU)
 • EU programi i projekti
 • Vijesti
 • Projekti
 • IT Park Osijek
 • O zonama
 • Programi potpora
 • Vijesti
 • Gospodarske zone
 • Manifestacije
 • Urbani vrtovi
 • Potporne institucije
 • Povlastice, potpore i subvencije poduzetništvu
 • Gospodarstvo grada Osijeka
 • Vijesti
 • Gospodarstvo
 • Znanost i kultura
 • Financijsko izvješće za 2014. godinu
 • Konsolidirani financijski izvještaj za 2014. godinu
 • Bilješke uz financijsko izvješće Grada Osijeka za 2014
 • Bilješke uz financijski izvještaj Grada Osijeka 2015
 • Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2014.
 • Financijski izvještaj Grada Osijeka za 2015. godinu
 • Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje od I-VI 2016.
 • Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2015
 • Zahtjev za prodaju proizvoda(lubenice, borovi)
 • Zahtjev za postavljanje terase
 • Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja pokretnih naprava – “automata” za prodaju kokica, šećerne vate i balona na području grada Osijeka
 • Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja ledenica za prodaju sladoleda na području grada Osijeka
 • Izjava o izvanbračnoj zajednici
 • Konačna lista kandidata za davanje gradskih stanova u najam
 • Projekt “METMONIC”
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 3. OŽUJKA 2017.
 • Sjednica grupacije održavanja čistoće
 • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – studija razvoja gradskog prometa na području Grada Osijeka
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 2. OŽUJKA 2017.
 • Obavijest o izmjeni poziva za dostavu ponuda za izvođenje građevinskih radova na održavanju objekata u vlasništvu Grada Osijeka
 • Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
 • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova i koordinatora II na rekonstrukciji Trga V.Lisinskog i rekonstrukciji stare pekare u Osijeku
 • Više informacija o EU
 • Natječaj za zakup poslovnih prostora
 • Predstavništvo u Bruxellesu
 • Međunarodne manifestacije
 • Međunarodni projekti
 • Gradovi prijatelji
 • Članstva Grada
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 28. VELJAČE 2017.
 • 70. rođendan NK Osijeka
 • Sport
 • Dokumenti
 • Organizacija
 • Povijest sporta
 • Sportaši
 • Sportski objekti
 • Ministarstvo kulture Republike Hrvatske – Konzervatorski odjel u Osijeku
 • Kultura
 • Odsjek za nabavu
 • Kušen Izidora
 • Lončarić Zvonimir
 • Lončar Tino
 • Odsjek za gospodarenje poslovnim prostorom
 • Bebek Melita
 • Petović Sonja
 • Antunović Željka
 • Pododsjek financijske operative
 • Heler Marija
 • Škaro Mirela
 • Odsjek financijske operative i gradskih prihoda
 • Pododsjek za računovodstvo
 • Budač Adrijana
 • Sabo Jasmina
 • Odsjek za računovodstvo i proračun
 • Rašić Jasminka
 • Crnković Andrea
 • Nikolić Maja
 • Andrić Anita
 • Lišić Lončarić Ivana
 • Upravni odjel za financije i nabavu
 • Knežević Baić Željka
 • Šoštarko Zagorka
 • Tuma-Pavlov Zvjezdana
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 25.- 27. VELJAČE 2017.
 • Bagarić Vjekoslav
 • Jović Sibila
 • Krmpotić David
 • “Sportaš 2016.”
 • Najčitatelj 2016. – Miroslav Brođanac
 • Trauber Nives
 • Barbarić Dunja
 • Matišić Sanja
 • Falamić Sanja
 • Tomaš Vanja
 • Grundler Vesna
 • Unutarnja revizija Grada Osijeka
 • Sabo Ivica
 • Kordi Milena
 • Savjet mladih Grada Osijeka
 • Odsjek za sport
 • Radoš Laura
 • Tomas Ivana, voditeljica odsjeka
 • Brdarić Toni
 • Pododsjek za administrativne i opće poslove
 • Dumančić Darko
 • Herega Tomislav
 • Špiranec Željko
 • Bokun Darko
 • Čičić Boris
 • Kovačević Sanda
 • Kes Lidija
 • Mandić Porc Lea
 • Odsjek za kulturu
 • Gomerčić Anita
 • Vidaković Martina
 • Odsjek za protokol, promidžbu, međunarodnu i međugradsku suradnju
 • Vračević Renata
 • Radić Romana
 • Mur Kristina
 • Mađarević Jasenka, mag.oec.
 • Klobučar Danijela, voditeljica
 • Odsjek za prosvjetu, tehničku kulturu, djecu i mladež
 • Ured Gradonačelnika
 • Lončar Željko, mag.oec. – v.d. pročelnika Ureda Gradonačelnika
 • Garić Marija, dipl. iur., v.d. pročelnice Ureda Grada
 • Mrkšić-Kettler Ružica
 • Knitl Jasna
 • Trdin Goran
 • Benković Marina
 • Brust Davor
 • Marić Blaženka
 • Alerić Dražen
 • Sustav unutarnjih kontrola
 • Knežević Ivan
 • Viduka Stjepan
 • Knezović Nada
 • Barbić Slavica
 • Odsjek za pripremu i provedbu programa i projekata
 • Dvoržak Domagoj
 • Orkić Krajina Ivanka
 • Galir Igor
 • Geršić Stela
 • Brezovac Vesna
 • Javni poziv za javno prikupljanje ponuda za kupnju dionica Pevec d.d. u vlasništvu Grada Osijeka
 • Upravni odjel za programe Europske unije
 • Karaman Vesna
 • Rimac Ana
 • Plećaš Krunoslav
 • Kukić Srećko
 • Kovačević Romana
 • Matić-Kardoš Anamarija, v.d. pročelnica
 • Mlinarević Kornelija, v.d. pročelnica
 • Kristić Romano
 • Vinković Blaženka
 • Bertanjoli Jozo
 • Rikert Nada
 • Rakin Vlatko
 • Kerovac Luca
 • Tomašević Romana
 • Đapić Gordana
 • Kiseljak Željko
 • Milčić Zora
 • Pralija Lidija
 • Blažević Marina
 • Cerić Mirsad
 • Sršić Ivica
 • Majdenić Ivana
 • Sklizović Zorislav
 • Hausman Ivan
 • Orešković Zdravko
 • Vidaković Vesna
 • Antun Milaković
 • Milanović Franjo
 • Mijić Marin
 • Varga Krunoslav
 • Vranješ Željko
 • Gregačević Boris
 • Krešić Tvrtko
 • Krstić Predrag
 • Melnik Mladen
 • Mijošek Ivana
 • Staničić Damir
 • Šiškić Ivica
 • Vosab Tanja
 • Delija Anđa
 • Skender Maja
 • Radman Marijana
 • Zorić Nataša
 • Gudelj Iva
 • Pandžić Kruno
 • Špoljar Domagoj
 • Hećimović Popović Marija
 • Maćešić Branka
 • Zgonjanin Nives
 • Ćosić Krešimir
 • Ćosić Jozo
 • Mostečak Vesna
 • Arežina Ljerka
 • Kasumović Ankica
 • Palovčik Sabina
 • Marjanović Emilija
 • Jakić Krešimir
 • Cingel Davor
 • Čaljkušić Tatjana
 • Živković Mirko
 • Kondić Stanislava
 • Rašić Vjekoslav
 • Feher Damir
 • Pelzer Braslav
 • Miličević Ivana
 • Čulin Aleksandra
 • Đapić Anto, dipl.iur.
 • Šimić Ružica
 • Vrkić Ivan, dipl.iur.
 • Ham Vladimir , dipl.oec.
 • mr.sc. Ambruš Denis, dipl.ing.arh.
 • Boljevac Sanja
 • Kovač Sonja
 • Petrović Marija
 • Filipović Mirela
 • Važić Sandra, mag.iur. – v.d. pročelnica
 • Zebić Nada
 • Gregoran Siniša, v.d. pročelnik
 • Andraši Branka
 • Belajdžić Ljiljana, v.d. pročelnica
 • Odsjek za mjesnu samoupravu
 • Odsjek za promet
 • Odsjek komunalnog redarstva
 • Odsjek za komunalno gospodarstvo
 • Odsjek za stambeno gospodarstvo
 • Odsjek za geodetsko-katastarske poslove
 • Odsjek za imovinsko-pravne poslove
 • Odsjek za graditeljstvo i prostorno planiranje
 • Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu
 • Upravni odjel za društvene djelatnosti
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 24. VELJAČE 2017.
 • Započinje legalizacija sjevernog dijela Stadionskog naselja
 • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izgradnja energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete uz cestu Osijek-Tenja (troškovnik)
 • Prethodno savjetovanje sa sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izgradnja energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete uz cestu Osijek-Tenja
 • Javni natječaj za prodaju sporednih dijelova poslovnog prostora na adresi Županijska 15 u Osijeku
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 23. VELJAČE 2017.
 • Završnica Male klizaljke
 • Poziv za dostavu ponuda – održavanje informatičke opreme
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 22. VELJAČE 2017.
 • Irska veleposlanica u posjetu Gradu
 • Novosti u Javnom natječaju za Eko – industrijsku zonu Nemetin
 • Koncertni ciklus Grada – Osječka glazbena srijeda
 • OBAVIJEST O IZMJENI POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVE USLUGE HIGIJENIČARSKE SLUŽBE
 • Upravni odjel za branitelje Domovinskog rata i braniteljske udruge
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 21. VELJAČE 2017.
 • “Osijek – nepokoreni grad”
 • Poziv za dostavu ponuda – Usluge higijeničarske službe
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 18. I 20. VELJAČE 2017.
 • 140. godišnjica Muzeja Slavonije
 • Radni sastanak s ministrom zaštite okoliša i energetike
 • Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – javna nabava obnove horizontalne prometne signalizacije nerazvrstanih cesta na području grada Osijeka
 • Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – javna nabava izgradnje javnih prometnih površina-Campus, III etapa
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 17. VELJAČE 2017.
 • Predstavljane knjige Damira Zlatana Freya
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 16. VELJAČE 2017.
 • Veleposlanik Rumunjske u posjetu Osijeku
 • Poziv za dostavu ponude za građevinsko-obrtničke radove na popravcima objekata u vlasništvu i pod upravljanjem Grada Osijeka
 • Osječki bračni parovi proslavili 50. godišnjicu braka
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 15. VELJAČE 2017.
 • Poziv za dostavu ponuda – Izvođenje instalaterskih radova na održavanju objekata u vlasništvu Grada Osijeka
 • Projekti u zdravstvu
 • Sklonište za životinje i higijeničarska služba
 • Osijek „Zdravi grad“
 • Mjere dezinsekcije i deratizacije na području Grada Osijeka
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 14. VELJAČE 2017.
 • Od ove godine Grad financira mladim sportaša troškove prijevoza na natjecanja
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 11. VELJAČE 2017.
 • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave izgradnje javnih prometnih površina-Campus, III etapa – troškovnik
 • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave izgradnje javnih prometnih površina-Campus, III etapa
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 10. VELJAČE 2017.
 • Otkriven spomenik blaženom Alojziju Stepincu
 • Pododsjek za sistemsku i tehničku podršku
 • Odsjek za informatiku
 • Pododsjek za opće poslove
 • Pododsjek Pisarnica
 • Odsjek za radno-pravne i opće poslove
 • Pododsjek za pravo na pristup informacijama
 • Pododsjek za administrativne i tehničke poslove
 • Odsjek za rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika
 • Ured Grada
 • Zaštita osobnih podataka
 • Udruge
 • Nacionalne manjine
 • Važni dokumenti
 • Gradsko vijeće
 • Zamjenici gradonačelnika
 • Gradonačelnik
 • Upravni odjel za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo
 • Gradski uredi, odjeli i službe
 • Zdravstvo
 • Socijalna skrb
 • Vijesti
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 9. VELJAČE 2017.
 • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – obnova horizontalne prometne signalizacije nerazvrstanih cesta na području grada Osijeka
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 7. I 8. VELJAČE 2017.
 • PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
 • Koncertni ciklus Grada – Osječka glazbena srijeda
 • GPP
 • 32. SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA OSIJEKA
 • Izmjena dokumentacije za nadmetanje za izradu Plana gospodarenja otpadom grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022.
 • Radni susret osječkog i pečuškog gradonačelnika
 • Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak javne nabave usluga preventivne deratizacije na području Grada Osijeka
 • Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 31. SIJEČNJA 2017.
 • Odgovor na upit i izmjena dokumentacije za nadmetanje za izradu Plana gospodarenja otpadom grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022.
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 29. SIJEČNJA 2017.
 • Dan sjećanja na holokaust
 • Noć muzeja Osijek 2017.
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 27. SIJEČNJA 2017.
 • Otvorena izložba prigodom 50 godina Gradske lige protiv raka Osijek
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 26. SIJEČNJA 2017.
 • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na izgradnji i uređenju trga uz paviljon Gradski vrt (troškovnik)
 • Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na izgradnji i uređenju trga uz paviljon Gradski vrt
 • Radni sastanak s predstavnicima Konfucijeva instituta Sveučilišta u Zagrebu
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 25. SIJEČNJA 2017.
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 24. SIJEČNJA 2017.
 • Odgovor na upit i pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje u postupku bagatelne nabave usluga izrade Plana gospodarenja otpadom grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022.
 • Poziv za dostavu ponuda – sanacija Križa misnog slavlja
 • 10. hrvatski Dan mimoza – Nacionalni dan borbe protiv raka vrata maternice
 • Osijeku 52 milijuna kuna za obnovu austro-ugarske Stare pekare i izgradnju Trga u Tvrđi
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 21. I 22. SIJEČNJA 2017.
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 20. SIJEČNJA 2017.
 • Gradonačelnik posjetio Azil za napuštene pse u Nemetinu
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 19. SIJEČNJA 2017.
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 18. SIJEČNJA 2017.
 • Poziv za dostavu ponude za izradu Plana gospodarenja otpadom grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022.
 • POZIV OSJEČKIM BRAČNIM PAROVIMA PROŠLOGODIŠNJIM SLAVLJENICIMA “ZLATNOG PIRA”
 • 25. godišnjica priznanja RH u Osijeku
 • OBILJEŽAVANJE 25. GODIŠNJICE PRIZNANJA REPUBLIKE HRVATSKE
 • Obavijest pravnim i fizičkim osobama o postupanju u zimskim uvjetima
 • Radni posjet Banja Luci
 • Poziv za dostavu ponude za nabavu toplih napitaka, alkoholnih i bezalkoholnih pića
 • Program za mlade na području grada Osijeka 2014.-2017.
 • Apel za prikupljanje pomoći za poplavom pogođeno područje istočne Hrvatske
 • Potpora najboljim maturantima
 • Prijava za natječaj za učenike
 • Prijava na natječaj za studente
 • Nova zrakoplovna linija Osijek-Basel
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 11. SIJEČNJA 2016.
 • Poziv za dostavu ponuda-Dokumentacija za nadmetanje u postupku nabave usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji reciklažnog dvorišta za građevni otpad Sarvaš
 • Poziv za dostavu ponuda-Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu OŠ Grigor Vitez u Osijeku
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 10. SIJEČNJA 2017.
 • Čestitka Gradonačelnika
 • Potpisan Ugovor između Grada i Hrvatskog teniskog saveza
 • Poziv za dostavu ponude za obavljanje usluga stručnog nadzora nad održavanjem, izgradnjom, sanacijom i rekonstrukcijom energetski efikasne javne rasvjete na području grada Osijeka u 2017. i 2018. godini
 • SREDIŠNJI DOČEK NOVE GODINE
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 31. PROSINCA 2016. I 1. SIJEČNJA 2017.
 • Rješenje problema sportskog igrališta OŠ Franje Krežme
 • Obavijest o izmjeni dokumentacije za nadmetanje u postupku nabave izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu OŠ F. Krežme
 • Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnju) infrastrukturne namjene prometnog sustava zračnog prometa – hala za njegu letjelica u Klisi, Vukovarska 67
 • Poziv za dostavu ponuda – Usluge čuvanja imovine i osoba
 • Javni natječaj za davanje u zakup javnih skloništa na području grada Osijeka
 • Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) gospodarske namjene pretežito ugostiteljsko-turistička djelatnost – depadansa hotela u Osijeku, Županijska 6
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 29. PROSINCA 2016.
 • Od svibnja 2017. zrakoplovna linija Osijek-Stuttgart
 • Službene informacije
 • Međunarodna suradnja
 • E-zdravstvo
 • Socijalna skrb i zdravstvo
 • Mjesna samouprava
 • Gradska uprava
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 28. PROSINCA 2016.
 • Počela izgradnja Znanstvenog centra za obnovljive izvore s bioplinskim postrojenjem
 • Osijek
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 24.-27. PROSINCA 2016.
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 22. PROSINCA 2016.
 • Davis Cup u Osijeku!
 • Izložba slikarskih radova likovne radionice umirovljenika
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 21. PROSINCA 2016.
 • BOŽIĆNA DOGAĐANJA
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 20. PROSINCA 2016.
 • Dodijeljene potpore za poticanje poduzetništva
 • Doček Nove godine za umirovljenike
 • Održana edukativna radionica na temu zaštite i promicanja potrošačkih prava
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 17.-19. PROSINCA 2016.
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 16. PROSINCA 2016.
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 15. PROSINCA 2016.
 • “Veži me za sebe”
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 14. PROSINCA 2016
 • Arheološki park antička Mursa
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 13. PROSINCA 2016.
 • Grad dodijelio 40 stipendija
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 11. I 12. PROSINCA 2016
 • Donacija DV Kosjenka
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 9. PROSINCA 2016
 • Božićnice i poklon paketi
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 8. PROSINCA 2016.
 • Uskoro počinje Festival vina, delicija i ugodnog življenja WineOS
 • 31. SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA OSIJEKA
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 7. PROSINCA 2016.
 • “Osvijetlimo naš most”
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 6. PROSINCA 2016
 • Otvoreno novoizgrađeno parkiralište kod Glavne tržnice
 • Prijam djece iz DV Sjenčica
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 3. I 5. PROSINCA 2016.
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 2. PROSINCA
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 30. STUDENOGA 2016.
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 29. STUDENOGA 2016.
 • Dan grada Osijeka
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 28. STUDENOGA 2016.
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 25. STUDENOGA 2016.
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 24. STUDENOGA 2016.
 • “Recikliraj prvo pa zasadi drvo”
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 22. I 23. STUDENOGA 2016
 • DOBITNICI JAVNIH PRIZNANJA GRADA OSIJEKA ZA 2016.
 • Dan sjećanja na Vukovar
 • Osvijetljena Riječka ulica u Sarvašu
 • Predstavljanje Gospodarenja otpadom u gradu Osijeku za goste iz Tuzle
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 16. STUDENOGA 2016.
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 17. STUDENOGA 2016.
 • 9 naslova prvaka za Osječki IKTUS
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 15. STUDENOGA 2016.
 • Zimska služba Unikoma spremno dočekuje prve snježne izazove
 • NAJAVA DOGAĐANJA ZA 19. I 20. STUDENOGA 2016.