Predstavljeno tiskano izdanje Strategije razvoja sporta grada Osijeka 2020.-2030.

Objavljeno: 22.04.2021

Cjelokupan projekt nastao je u suradnji Grada Osijeka s tvrtkom Razvoj i inovacije u sportu, Zajednicom sportskih udruga grada Osijeka, Sportskim objektima d.o.o. te Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a danas je u dvorani Gradski vrt predstavljena tiskana inačica Strategije, koja je u nakladi Grada Osijeka izdana u 300 primjeraka.
Veliki broj uspješnih europskih i svjetskih gradova prepoznao je važnost definiranja strategije razvoja sporta kao i činjenicu da je sportu neophodna pomoć Grada i gradskih institucija u njegovu daljnjem razvoju. Osijek ne smije biti iznimka u tom pogledu, jer u nizu sportskih uspjeha osječkih sportaša još leže određene rezerve koje je potrebno, uvažavajući navedene razvojne pretpostavke za izradu „Strategije razvoja sporta grada Osijeka 2020. – 2030.“, ostvariti i angažirati.

– Strategija je dala odgovore na pitanja gdje smo sada i gdje želimo biti za 10 godina kada je riječ o sportu u gradu Osijeku. Nakon analize donijeli smo konkretne mjere koje trebamo provesti za poboljšanje sustava sporta u našem gradu kao i mehanizme kako ih realizirati. Sport je u gradu Osijeku odavno nadišao samo temu sporta. U narednih 10 godina on će biti slika sveobuhvatnog političkog razvoja našeg grada, gdje se sportska djelatnost susreće i s kulturom, obrazovanjem, edukacijom, gospodarstvom, zdravstvom i svakako turizmom, dakle puno je širi okvir sporta na području našeg grada – istaknula je zamjenica gradonačelnika Žana Gamoš.

Strategijom je obuhvaćeno 6 različitih strateških područja koja čine sustav sporta u gradu Osijeku: SPORTSKA INFRASTRUKTURA, TRENERI I DRUGI STRUČNI KADROVI U SPORTU, FINANCIRANJE SPORTA, NATJECATELJSKI SPORT, ŠKOLSKI I AKADEMSKI SPORT i TJELESNO VJEŽBANJE GRAĐANA.
Provedba Strategije i ostvarivanje definiranih strateških ciljeva rezultirat će promjenom globalne i dnevne politike u sportu grada Osijeka, smatraju autori ovog projekta, stoga bi ona trebala zaživjeti kao obvezna literatura svima koji će u sljedećih deset godina biti dionicima sustava sporta, a posebno onima koji će njime upravljati u gradu Osijeku.

Skip to content