Predstavljeni projekti Grada Osijeka u okviru ITU-a

Objavljeno: 31.10.2017

Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) predstavljaju novi mehanizam Europske unije za razdoblje 2014.-2020. godine, a uveden je s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja.
Održana je konferencija za novinare na kojoj je predsjednik Gradskoga vijeća prof.dr.sc. Željko Požega zajedno sa zamjenicom gradonačelnika Žanom Gamoš i suradnicima predstavio projekte Grada Osijeka u okviru Integriranih teritorijalnih ulaganja.
Aktivnosti koje će se provoditi kroz ITU mehanizam u urbanoj aglomeraciji Osijek doprinijet će stvaranju povoljnijeg okruženja za poduzetnike, omogućiti razvoj kvalitetne infrastrukture za razvoj najvažnijih gospodarskih sektora (IT i prehrambeni sektor), rekonstruirati i unaprijediti njenu kulturnu baštinu u funkciji razvoja turizma, revitalizirati zapušteno industrijsko i vojno naslijeđe, poboljšati će uslugu javnog prijevoza, unaprijediti će sustav obrazovanja za odrasle, ponuditi mjere zapošljavanja i samozapošljavanja, te modernizirati ponudu strukovnog obrazovanja.
U okviru projekta Unapređenje i razvoj infrastrukture osječke Tvrđe planirana je rekonstrukcija i uređenje infrastrukture 33.000 m2 cesta, trgova i pješačkih površina s popločenjima, kanalizacijska mreža, vodoopskrba i vatroobrana, mreža toplovodnog grijanja, uređenje elektroenergetske mreže, izgradnja i uređenje trafostanice, mreža kabelske kanalizacije i kompletna javna rasvjeta. Drugi projekt obuhvaća projektiranje rekonstrukcije značajnih baštinskih građevina poput dvorca Eugena Savojskog u Bilju, Erdutske kule, utvrde Korođvar, te radovi na kuli dvorca Prandau u Valpovu i industrijskoj baštini grada Belišća.

U prvom kvartalu 2018. godine biti će raspisani pozivi i prijavljeni i mreža biciklističkih staza urbane aglomeracije Osijek, kao i projekt HEP-toplinarstva (Zamjena spojnog vrelovoda TE-TO toplane pogona Osijek), Centar za posjetitelje Tvrđa – (u obuhvatu Tvrđe – Hornverk), prijemni i info turistički centar regionalnog značenja, s ciljem pružanja potrebnog standarda usluge posjetiteljima i turistima.
Sve navedeno predstavlja velike i značajne gradske investicije i aktivnosti koje za cilj imaju podizanje kvalitete života građana, a čija je vrijednost preko 25 mil. EUR.

Skip to content