Predstavljena aplikacija „IZI DO POTPORA“ by Tanja Kovačević

Objavljeno: 16.02.2018

Aplikaciju je predstavila sama autorica objasnivši kako se inovativnost ove aplikacije ogleda u dvije ključne komponente:
1.) Sadrži bazu od preko 570 natječaja za povlačenje bespovratnih sredstava, subvencija, potpora, sufinanciranja i sličnih programa iz EU ALI I NACIONALNIH FONDOVA I TO ZA SVE POSLOVNE SUBJEKTE: d.o.o., j.d.o.o., obrti, d.d., udruge, zadruge, JL(P)S-ove, samostalne djelatnosti.
To nema niti jedna aplikacija u Republici Hrvatskoj (čak ni Strukturni fondovi kao službena stranica RH).
2.) “IZI DO POTPORA” by Tanja Kovačević prvi je i jedini online konzultant u RH koji svojim korisnicima omogućuje online izračun prihvatljivosti prijavitelja, aktivnosti, troškova te u konačnici samog projekta.
Tu mogućnost ne pruža niti jedna druga aplikacija u RH.
Aplikacija uključuje slijedeće:
– informiranje i pregledavanje svih EU i nacionalnih natječaja te natječaja privatnih donatora za dodjelu bespovratnih sredstava u Republici Hrvatskoj usmjerenih ka poduzetnicima (d.o.o., j.d.o.o., obrti, d.d.), udrugama, zadrugama, JL(P)S-ovima, samostalnim djelatnostima i fizičkim osobama
– informiranje i pregledavanje drugih oblika sufinanciranja, potpora, subvencija i ostalih programa financijske pomoći poduzetnicima (npr. HAMAG, HBOR i dr.) kao i drugim pravnim subjektima (udruge i sl.)
– informiranje i pregledavanje natječaja u najavi
– on-line izračun prihvatljivosti prijavitelja, aktivnosti, troškova, partnera i samog projekta
– on-line izračun bodova
– dostupnost aplikacije na mobilnim sustavima IOS i ANDROID te na web-u
– personalizirani pristup nakon izračuna bodova koji se dostavljaju konzultantima
– mogućnost praćenja odabranih natječaja
– mogućnost preuzimanja i ispisa projektne dokumentacije
– mogućnost ispisa sažetka natječaja
– filtriranje natječaja po statusu, vrsti potpore, lokaciji ulaganja
– mogućnost pretrage baze natječaja po ključnim riječima
– mogućnost pretraživanja aktualnih natječaja na e-savjetovanju
– dostupnost Zakona o poticanju ulaganja
– preko 570 natječaja uneseno
– personalizirana korisnička stranica za praćenje odabranih natječaja
– primanje obavijesti putem mobilne i web aplikacije (o natječajima koji se prate i dr.)
– dostupnost službe za korisnike
– mogućnost ugovaranja sastanaka s konzultantima
– radionice na temu IZI-ja i sufinanciranja poduzetnika

Više o aplikaciji OVDJE

prilikom registracije dovoljno je samo unijeti OIB pravnog subjekta i aplikacija ga odmah prepoznaje i dozvoljava registraciju pravnog subjekta i spremna je za korištenje

Skip to content