Pravo na pristup informacijama

Sadržaj

Pravo na pristup informacijama

O pravu na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15).

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Postupak ostvarivanja prava na pristup informacijama

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti. Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.
Pisani zahtjev sadrži:

 1. naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 2. podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
 3. ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
 • Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.
 • Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradu Osijeku popunjavanjem propisanih obrazaca, na adresu:

Grad Osijek
Kuhačeva 9

ili putem elektroničke pošte:
informiranje@osijek.hr

Ili

Službenik za informiranje Grada Osijeka je

Goran Trdin

Tel: 031/229-237

Ostali propisi

 

  Online obrazac zahtjeva za pristup informacijama

  Upiti na osnovi Zakona o pravu na pristup informacijama
  Napomena: Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije

  *Obavezno  neposredan pristup informacijipristup informaciji pisanim putemuvid u dokumente i izrada preslika dokumenata koji sadrže traženu informacijudostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informacijuna drugi prikladan način (elektronskim putem ili drugo)


  Gradske informacije

  Naziv:

  Grad Osijek

  Sjedište:

  F. Kuhača 9
  31000 Osijek

  Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
  Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
  Kontakt:

  Telefon: (031) 229 229

  Skip to content