Potpisivanje Sporazuma o partnerstvu između pogrebnih poduzeća

Objavljeno: 27.10.2017

Suradnja je započela preko IPA- programa, a nastavlja se u sklopu Interreg programa prekogranične suradnje. Gradsko poduzeće Ukop ima pripremljenu projektnu dokumentaciju za dva projekta. Projektom energetske učinkovitosti za Centralno groblje predviđa se značajnu ušteda električne i toplinske energije u planiranoj vrijednosti od 3,5 mil. kuna. Za projekt kulturne baštine groblja Sv. Ane u s ciljem unapređenja turističke ponude, koji se sastoji od uređenja groblja i izgradnje novih objekata, planirana vrijednost je oko 10 mil. kuna.

Iskazana je vjera u odličnu suradnju, kao i uspješnu prijavu budućih projekata uz podršku Grada Osijeka.

Skip to content