Potpisan Protokol o suradnji između Grada Canada Baya i Grada Osijeka

Objavljeno: 19.03.2018

Komunikacija između Osijeka i australskog grada počela je još prije 3 godine zahvaljujući g. Hrvoju Petrušiću, generalnom konzulu Republike Hrvatske u Sydneyu i g. Zvonimiru Kurtoviću, a intenzivirala se kada je Osijek posjetila njegova bivša gradska vijećnica Mirjana Cestar, rodom Slavonka.
Koliko je suradnja gradova shvaćena ozbiljno, govori i činjenica da su na potpisivanju bili i gradonačelnik Canada Baya Angelo Tsirekas, generalni menadžer Grada Peter Gainsford, veleposlanik Republike Hrvatske u Australiji Damir Kušen, generalni konzul u Sydneyu Hrvoje Petrušić, generalni konzul u Melbourneu Dubravko Belavić, bivša gradska vijećnica Mirjana Cestar te menadžer Zvonimir Kurtović, koji je uz Mirjanu Cestar dao najveći doprinos pri uspostavljanju partnerskih odnosa između gradova.

Piližota ističe da je njegova najveća želja da gradovi prodube gospodarsku suradnju, ali i da je iznimno poželjna i razmjena iskustva u područjima obrazovanja, kulture, sporta, znanosti i tehnologije. K tomu, zapažene su velike sličnosti između Osijeka i Canada Baya – oba grada leže na rijeci, bogati su zelenim površinama, a i veliki se napori ulažu u njihovo održavanje.
Dogradonačelnik Osijeka je iskoristio ovu priliku da pozove svoje domaćine da dođu u Osijek krajem lipnja, na dan zaštitnika Grada Osijeka, Svetih Petra i Pavla. Gradovi Osijek i Canada Bay zasigurno mogu puno naučiti jedan od drugoga te tako ostvariti napredak na zadovoljstvo svojih građanki i građana.

Skip to content