POSTUPAK ISPLATE NOVČANOG IZNOSA SUFINANCIRANJA TROŠKOVA MEDICINSKI POMOGNUTE OPLODNJE

Objavljeno: 18.03.2021

Grad Osijek osigurao je financijska sredstva za sufinanciranje troškova medicinski pomognute oplodnje obiteljima s područja grada Osijeka u 2021.
Pravo na sufinanciranje troškova postupka medicinski pomognute oplodnje imaju punoljetni i poslovno sposobni žena i muškarac koji su u braku, odnosno u izvanbračnoj zajednici i koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
– da su državljani Republike Hrvatske
– da podnositelj zahtjeva ima neprekidno prijavljeno prebivalište u Gradu Osijeku najmanje godinu dana neposredno prije podnošenja zahtjeva, a bračni ili izvanbračni drug u trenutku podnošenja zahtjeva
– da je postupak medicinski pomognute oplodnje proveden u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi u Hrvatskoj ili da je postupak medicinski pomognute oplodnje koji se ne provodi u Hrvatskoj proveden u inozemstvu u 2021.

POSTUPAK ISPLATE NOVČANOG IZNOSA SUFINANCIRANJA TROŠKOVA MEDICINSKI POMOGNUTE OPLODNJE

1. Zahtjev za sufinanciranje troškova medicinski pomognute oplodnje podnosi jedan od bračnih/izvanbračnih drugova koji ispunjava navedene uvjete u Upravnom odjelu za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo Grada Osijeka (Ruđera Boškovića 1, Tvrđa).
2. Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev dužan predočiti i priložiti sljedeće dokumente:

A) Bračna zajednica
1. PREDOČITI OSOBNU ISKAZNICU I OSOBNU ISKAZNICU BRAČNOG DRUGA – na uvid
2. PRILOŽITI PRESLIKU VJENČANOG LISTA ILI IZVADKA IZ MATICE VJENČANIH
3. PRILOŽITI DOKAZ O PREBIVALIŠTU PODNOSITELJA ZAHTJEVA (potvrda MUP-a, potvrda o prebivalištu iz sustava e građanin)
4. PRILOŽITI DOKAZ O PREBIVALIŠTU BRAČNOG DRUGA (potvrda MUP-a, potvrda o prebivalištu iz sustava e građanin)
5. PRILOŽITI RAČUN OVLAŠTENE ZDRAVSTVENE USTANOVE O PROVEDENOM POSTUPKU MEDICINSKI POMOGNUTE OPLODNJE U 2021., LIJEČNIKA SPECIJALISTA GINEKOLOGA ILI LJEKARNE.

B) Izvanbračna zajednica
1. PREDOČITI OSOBNU ISKAZNICU I OSOBNU ISKAZNICU IZVANBRAČNOG BRAČNOG DRUGA-na uvid
2. PRILOŽITI IZJAVU O IZVANBRAČNOJ ZAJEDNICI – ovjerena od strane javnog bilježnika
3. PRILOŽITI DOKAZ O PREBIVALIŠTU PODNOSITELJA ZAHTJEVA (potvrda MUP-a, potvrda o prebivalištu iz sustava e građanin)
4. PRILOŽITI DOKAZ O PREBIVALIŠTU IZVANBRAČNOG DRUGA (potvrda MUP-a, potvrda o prebivalištu iz sustava e građanin)
5. PRILOŽITI RAČUN OVLAŠTENE ZDRAVSTVENE USTANOVE O PROVEDENOM POSTUPKU MEDICINSKI POMOGNUTE OPLODNJE U 2021., LIJEČNIKA SPECIJALISTA GINEKOLOGA ILI LJEKARNE.

Novčani iznos sufinanciranja troškova medicinski pomognute oplodnje isplatit će se na tekući račun podnositelja zahtjeva.
Grad Osijek sufinancirat će troškove medicinski pomognute oplodnje i to:
– troškove medicinski pomognute oplodnje koja je provedena u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi na području grada Osijeka u iznosu od 60% ukupnih troškova, ali ne više od 9.000,00 kn
– troškove medicinski pomognute oplodnje koja je provedena u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi na području Republike Hrvatske u iznosu od 50% ukupnih troškova, ali ne više od 7.500,00 kn
– troškove medicinski pomognute oplodnje koja je provedena u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi u inozemstvu u iznosu od 50% ukupnih troškova, ali ne više od 7.500,00 kn.
Bračni ili izvanbračni drugovi u tekućoj godini mogu ostvariti pravo na sufinanciranje
troškova za najviše dva pokušaja medicinski pomognute oplodnje.

Skip to content