Dimovodne instalacije na pročeljima samo u iznimnim situacijama i u boji pročelja

Objavljeno: 06.11.2019

Grad Osijek u lipnju ove godine propisao je nova pravila o postavljanju dimovodnih instalacija na pročeljima višestambenih zgrada te više neće biti moguća rješenja u kojima jedan suvlasnik nauštrb drugih postavlja fasadni dimnjak za svoje trošilo. Uz to, pri zamjeni trošila ubuduće će se provjeravati i postojeće dimovodne instalacije, a kako u većini slučajeva u Osijeku one ne odgovaraju europskim standardima – pitanje je trenutka kada će stanari višestambenih zgrada imati potrebu ili rekonstruirati postojeći dimnjak ili izgraditi novi.

Novosti su to predstavljene na današnjoj tiskovnoj konferenciji tijekom koje su Dražen Slunjski, pročelnik Upravnoga odjela za urbanizam; Dejan Lončarić, direktor osječke tvrtke Dimnjak; Ivan Bošnjak, član vijeća Područnog odbora Osijek Hrvatske komore inženjera strojarstva; Damir Fekete, rukovoditelj Pogona Osijek HEP Plin; i Vlasta Auguštin, predsjednica Udruženja stanara grada Osijeka – detaljno pojasnili načine i uvjete postavljanja dimovodnih instalacija na dijelovima pročelja koji su vidljivi s javnih površina.

Procedura je jasna i uključuje nekoliko tijela, a prvo kojem se predstavnik stanara treba obratiti u slučaju da jedan od suvlasnika mijenja svoje trošilo – je tvrtka Dimnjak d.o.o. Njezin je direktor danas pozdravio Odluku Grada Osijeka ocijenivši je jedinom u Hrvatskoj koja rješenje problema dimovodnih instalacija za C-trošila nije prepustila improvizaciji.

– Jedna od zadaća Dimnjaka kao ovlaštenoga koncesionara jest davanje tehničkog rješenja za potrebe rekonstrukcije ili izgradnje novih dimnjaka. U tom svojstvu, na zahtjev predstavnika stanara ili upravitelja, mi ovlaštenim projektantima dajemo na uvid postojeće stanje dimnjaka te prijedloge tehničkih rješenja. U praksi se pokazalo da ta rješenja nemaju uvijek mogućnost izvedbe zbog arhitekture zgrade, no uvijek se ide na onu varijantu koja je za suvlasnike najisplativija, a tehnički i sigurnosno unutar standarda Europske unije. Moguće opcije su ili sanacija postojećeg dimnjaka ili izgradnja novog dimovodnog sustava u sklopu objekta, i treća, krajnja opcija u slučaju da prethodne dvije nisu izvedive – postavljanje instalacije na pročelje zgrade – objasnio je Lončarić.

Međutim, bez suglasnosti i dogovora svih stanara, bilo koja opcija bit će teško izvediva. Osim toga, zajedničke dimovodne instalacije na pročeljima zgrada moraju biti usklađene s Glavnim projektom dimnjaka, prema Tehničkom propisu za dimnjake.

– Naša je intencija da se problem dimovodne instalacije rješava u sklopu zgrade, da ne ide na fasade, kako nam se ne bi dogodili slučajevi u kojima je čitava zgrada obložena cijevima, kao što je bio nedavan slučaj – napomenuo je Slunjski te upozorio kako Grad u takvim situacijama neće dati suglasnost.

– Ovom Odlukom pronašli smo urbanistički i arhitektonski prihvatljivo rješenje zajedničkih instalacija. Ako se nikako drugačije ne može, i ide po fasadi, tada ta jedna zajednička cijev mora biti u boji pročelja – zaključio je Slunjski.

Skip to content