Obavijest o obvezi isticanja kućnih brojeva

Sadržaj

Obavijest o obvezi isticanja kućnih brojeva

Vlasnici kuća i zgrada dužni su svoje nekretnine obilježiti kućnim brojem. Pločicu s kućnim brojem zgrade o svom trošku su dužni postaviti vlasnici odnosno korisnici zgrade najkasnije do početka korištenja, sukladno Zakonu o naseljima i Odluci o komunalnom redu Grada Osijeka.

Ako fizička osoba zgradu ne obilježi kućnim brojem čini prekršaj za koji je utvrđena novčana kazna u iznosu od 400,00 kuna (članak 146. Odluke o komunalnom redu).

Stoga pozivamo građane da se pridržavaju Odluke o komunalnom redu, te postave pločice s kućnim brojem na svoje zgrade kako bi se omogućila provedba Popisa stanovništva, kućanstava i stanova te izbjeglo plaćanje novčanih kazni.

Također pozivamo građane da na svoje zgrade postave oznaku koja sadrži prezime vlasnika.

UPRAVNI ODJEL
ZA MJESNU SAMOUPRAVU
v.d. pročelnika Siniša Gregoran, dipl.iur.,v.r.

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content