Pojašnjenje razloga poništenja otvorenog postupka javne nabave za izvođenje radova na izgradnji ceste i infrastrukture u produžetku Kanižlićeve – II: dio (2a I 2c)

Objavljeno: 22.09.2020

U otvorenom postupku javne nabave za izvođenje radova na izgradnji ceste i infrastrukture u produžetku Kanižlićeve –II. dio (2a i 2c) procijenjena vrijednost nabave iznosila je 2.400.000,00 kuna (bez PDV-a). Osigurana sredstva u ovom postupku jednaka su procijenjenoj vrijednosti nabave.

Do isteka roka za dostavu ponuda (8. rujna 2020. u 10:00 sati) ponudu su dostavila 2 (dva) ponuditelja:

1. Osijek-Koteks d.d., Šamačka 11, Osijek, s cijenom ponude u iznosu od 3.659.521,63 kn (bez PDV-a), odnosno 4.574.402,03 kn (s PDV-om).

2. Eurokamen d.o.o., Svetog Petka 40a, Osijek, s cijenom ponude u iznosu od 2.166.838,87 kn (bez PDV-a), odnosno 2.708.548,59 kn (s PDV-om).

Ponuda ponuditelja Osijek-Koteks d.d., Šamačka 11, Osijek, odbijena je temeljem članka 295. Zakona o javnoj nabavi kao neprihvatljiva: Cijena ponude veća je od osiguranih sredstava Naručitelja za nabavu.

Pregledom i ocjenom ponude ponuditelja Eurokamen d.o.o., Svetog Petka 40a, Osijek, utvrđeno je da ista nije sukladna dokumentaciji o nabavi.

Naručitelj je 19.8.2020. u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavio predmetni postupak javne nabave, odnosno dokumentaciju o nabavi te troškovnik. Dana 26.8.2020. godine naručitelj je na istovjetan način kao i prvotnu dokumentaciju o nabavi, objavio izmjenu troškovnika sa ispravljenim stavkama broj C.7.1., C.7.2. i C.7.3. u dijelu troškovnika Ispitivanja, atesti i dokumentacija za instalacije predviđene elektrotehničkim projektom, u kojima se mijenja količina sa 0,20 na 1,00.
Ponuditelji su bili u obvezi preuzeti taj troškovnik, te isti dostaviti u ponudi.

Ponuditelj Eurokamen d.o.o. u ponudi je dostavio staru, neispravljenu i nevažeću verziju troškovnika. Ponuda ponuditelja Eurokamen d.o.o. odbijena je temeljem članka 295. kao nepravilna jer nije sukladna dokumentaciji o javnoj nabavi.

U nedostatku drugih opcija i valjanih ponuda, Naručitelj je provedeni postupak javne nabave poništio temeljem članka 298. stavka 1. točke 8. ZJN 2016.

Skip to content