Početna konferencija projekta „Mladi za grad“

Objavljeno: 16.03.2022

Predsjednik Gradskog vijeća Vladimir Ham sudjelovao je na početnoj konferenciji projekta „Mladi za grad“ u okviru ERASMUS+ programa, a koji zajednički provode Grad Osijek, PRONI Centar i Savjet mladih Grada Osijeka.

Projektom „Mladi za grad” krenulo se u proces pripreme i izrade nacrta Programa za mlade grada Osijeka 2022.-2025. Program za mlade grada Osijeka je strateški dokument koji objedinjuje i razrađuje ciljeve i mjere kojima Grad Osijek želi odgovoriti na različite potrebe i probleme mladih na lokalnoj razini te općenito poboljšati kvalitetu života mladih kao i standarde provedbe gradske politike za mlade.  

Opći cilj projekta je aktivnim sudjelovanjem mladih i donositelja odluka razviti raspravu, suradnju i zajednički pronaći mehanizam sustavne brige za mlade grada Osijeka. 

Očekivani rezultat projekta je Nacrt Programa za mlade Grada Osijeka za razdoblje 2022.-2025. koji će na kraju ovog procesa biti upućen na razmatranje i usvajanje Gradskom vijeću Grada Osijeka kao strateški dokument za mlade za razdoblje od 2022. do 2025. 

Skip to content