Počeli radovi na rekonstrukciji vodovoda i kanalizacije u Banovoj i Kišpatićevoj

Objavljeno: 21.04.2017

Početak radova na rekonstrukciji i izgradnji vodovoda i kanalizacije u Banovoj i dijelu Kišpatićeve ulice u Donjem gradu obišli su danas gradonačelnik Ivan Vrkić, direktor Vodovoda-Osijek Ivan Jukić te predstavnici Hrvatskih voda VGO za Dunav i donju Dravu sa suradnicima.

Ovim zahvatom postići će se povećanje razine usluge vodoopskrbe, odvodnje te općenito kvalitete života za oko 150 kućanstava kao i smanjenje gubitaka u vodoopskrbi s obzirom na dotrajalost instalacije na predmetnoj trasi.

Postojeći cjevovod pitke vode bit će u potpunosti zamijenjen novim cjevovodom u ukupnoj duljini 2.056,00 m, a izmijenit će se 153 kućnih priključaka . Ugradit će se nove kanalizacijske cijevi ukupne duljine 1.054,00 m te rekonstruirati 151 kućni priključak, mreža oborinske odvodnje bit će poboljšana i povećanim brojem slivnika. Predviđena je i cjelovita obnova ceste u punoj širini, cestovnih rubnjaka te ukupne površine svih pješačkih staza i kolnih prilaza.

Radove vrijednosti gotovo 17 milijuna kuna izvest će Gravia d.o.o. Osijek, a financijska sredstva osigurana su iz sredstava Hrvatskih voda, Vodovoda-Osijek d.o.o. Osijek i Grada Osijeka (1 mil. kn, od čega u 2017. iznos 700.000,00 kn, a ostatak u 2018.)
Rok završetka radova je 12 mjeseci.

Skip to content