Plan provedbe obvezne preventivne deratizacije na području grada Osijeka-proljetni tretman/2020., za period od 8. do 12. lipnja 2020.

Objavljeno: 08.06.2020

Skip to content