Plan provedbe obvezne preventivne deratizacije na području grada Osijeka-proljetni tretman/2020., za period od 27. do 30. travnja 2020.

Objavljeno: 27.04.2020

Skip to content