Plan provedbe obvezne preventivne deratizacije na području grada Osijeka-proljetni tretman/2020., za period od 20. do 25. travnja 2020.

Objavljeno: 20.04.2020

Skip to content