Plan provedbe obvezne preventivne deratizacije na području grada Osijeka-proljetni tretman/2020., za period od 15. do 19. lipnja 2020.

Objavljeno: 19.06.2020

Skip to content