Sufinanciranje udruga građana s područja gospodarstva

Vrijeme raspisivanja natječaja

Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga građana iz Proračuna Grada Osijeka raspisuje se u kolovozu tekuće godine za financiranje projekata i programa u sljedećoj godini.

Uvjeti

 • Da je registrirano područje djelovanja udruge, njenih podružnica ili ustrojstvenih oblika udruge grad Osijek
 • Da provode projekte i programe kojima zadovoljavaju javne potrebe od interesa za Grad Osijek i druge projekte i programe koji doprinose razvitku i općem napretku Grada te promiču njegov položaj i ugled.

Trajanje

Rok za podnošenje prijava traje 30 dana od dana objave natječaja.

Kriteriji

U području 6. Gospodarstvo (neprofitno poduzetništvo i socijalno zapošljavanje) financirat će se projekti i programi udruga koje doprinose:

 • informiranosti i edukaciji potrošača
 • informiranosti, savjetovanju, edukaciji i promociji vezano uz pokretanje i razvoj poduzetničke aktivnosti
 • informiranosti, savjetovanju i edukaciji vezano uz očuvanje obrtničkih tradicionalnih proizvoda i suvenira
 • savjetovanju i edukaciji nezaposlenih
 • poticanju i unapređenju turizma

Iznos

Maksimalni iznos potpore za projekt ili program je do 40.000,00 kuna.

Potrebna dokumentacija

 • Izvornik i tri preslike obrasca za prijavu projekta ili programa
 • Izvornik i tri preslike opisnog objašnjenja proračuna projekta ili programa
 • Izvornik i tri preslike životopisa voditelja projekta ili programa
 • Izvadak iz Registra udruga RH ne stariji od 3 mjeseca (prema Pravilniku o obrascima i načinu vođenja Registra udruga
 • Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj – “Narodne novine” br. 11/02.) iz kojeg je vidljivo da je udruga registrirana do dana raspisivanja Javnog natječaja
 • Preslika Rješenja o registraciji udruge sa svim izmjenama i dopunama

Način prijave

Obrasci za prijavu mogu se dobiti u Pisarnici Grada Osijeka, Kuhačeva 9, ili na web stranici Grada Osijeka www.osijek.hr.
Popunjeni obrasci s prilozima dostavljaju se u zatvorenoj omotnici poštom ili predajom u Pisarnici na adresu: Grad Osijek, Kuhačeva 9, 31000 Osijek, s naznakom „Natječaj za financiranje udruga građana – područje financiranja br. 6“. Obavezno navesti broj područja financiranja iz natječaja.

Objava rezultata

Obavijest o rezultatima odabira projekata i programa udruga građana stavlja se na web stranicu Grada Osijeka: www.osijek.hr.

Hodogram aktivnosti

 • objava natječaja
 • slanje prijava
 • obrada prijava
 • službena odluka
 • objava rezultata
 • uplata odobrenih sredstava
Skip to content