Što je komunalni doprinos, tko ga plaća i kako se obračunava?

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području cijele jedinice lokalne samouprave i za položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine.

Komunalni doprinos je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina, odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena, izražen je u kubnim metrima (m³) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa za zonu u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena.

Više informacija o obračunu komunalnog doprinosa donosi Odluka o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Osijeka 2/19, 8/20 i 23/21).

Više informacija može se dobiti pozivom na broj 031/229 267, ili obraćanjem na adresu elektroničke pošte marina.blazevic@osijek.hr .

Skip to content