Što je de minimis potpora (potpora male vrijednosti)?

Potpora male vrijednosti uređena je Uredbom Europske unije:

  • iznosom ne narušava ili ne prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja
  • ne utječe na trgovinu između država članica Europske unije
  • ne predstavlja državnu potporu

Jedan poduzetnik može u razdoblju od tri fiskalne godine dobiti de minimis potpore u maksimalnom iznosu do 300.000 eura.
Sve potpore evidentiraju se u Registru državnih potpora i potpora male vrijednosti Ministarstva financija.

Skip to content