Osigurava li Grad Osijek subvencioniranje kamata na stambene kredite građana?

Grad Osijek s Osječko-baranjskom županijom i još 21 jedinicom lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije (gradovi Osijek, Đakovo, Valpovo, Beli Manastir, Našice i Donji Miholjac te općine Antunovac, Bilje, Bizovac, Draž, Erdut, Ernestinovo, Feričanci, Kneževi Vinogradi, Koška, Magadenovac, Petlovac, Petrijevci, Punitovci, Strizivojna, Vladislavci i Vuka) sudjeluje u projektu „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“.

Grad Osijek prepoznao je važnost ovog projekta za poticanje razvoja gospodarstva kroz osiguravanje uvjeta za ostanak kvalitetne radne snage pa sufinancira kamate na kredit s 1 postotnim poenom (1%) do najvišeg iznosa kredita do 66.500,00 eura na odobreni kredit poslovnih banaka.

Sve potankosti u svezi sa subvencioniranjem kamata mogu se doznati kod nositelja projekta:
Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, telefon: 031/221 881, e-adresa: gospodarstvo@obz.hr .

Skip to content