Mogu li građani samoinicijativno saditi stabla u gradu Osijeku i ako mogu, pod kojim uvjetima?

Građani mogu saditi stabla u slučaju da:
1. Uredno popune zahtjev koji se zove Zahtjev za orezivanje, uklanjanje i sadnju stabala (može se dobiti u pisarnici Grada Osijeka ili se isprintati iz mape Obrasci na stranici Grada Osijeka),
2. Zahtjevu prilože državne biljege u visini 70 kn,
3. Zahtjev s državnim biljezima predaju u pisarnicu Grada Osijeka, Kuhačeva 9, Osijek.
4. Zahtjev bude pozitivno riješen
5. Prilikom sadnje, a i kasnije poštuju sve uvjete njege koji će biti napisani u rješenju, a koje će dobiti na kućnu adresu.

Uvjeti iz rješenja propisuju:
1. Mjesto sadnje,
2. Razdoblje sadnje,
3. Vrstu, kultivar ili hibrid drveća,
4. Dimenzije sadnice,
5. Zaštitu (potpornji i zaštita od trimera),
6. Njegu drveća

Građani ne smiju saditi stabla na određenim mjestima (primjerice zaštićenim područjima, na nasipima, uz nasipe, u kanalima), kao što ne smiju saditi i određene vrste drveća (obična smreka, Picea abies (božićno drvce), obični orah, Juglans regia, obična breza, Betula pendula, obični divlji kestenovac, Aesculus hippocastanum, carska paulovnija, Paulovnia tomentosa).

Zahtjev za sadnju drveća ne mora biti pozitivno riješen.

Skip to content