Kome prijaviti oštećenje kolnika ili pješačke staze?

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu nadležan je za održavanje javno-prometnih površina. Uočena oštećenja mogu se prijaviti na jednu od sljedećih e-adresa:
ivan.hausman@osijek.hr
zorislav.sklizovic@osijek.hr

Skip to content