Koliko puta u tekućoj godini caffe bar može podnijeti zahtjev za produženje radnog vremena?

Caffe bar ima pravo 12 puta godišnje podnijeti zahtjev za produženje radnog vremena i to 14 dana prije nadnevka za koji traži produženje.

Skip to content