Katastar infrastrukture

Grad Osijek vodi katastar vodova za sljedeća naselja:

 1. Osijek
 2. Tenja
 3. Josipovac
 4. Višnjevac
 5. Sarvaš
 6. Brijest
 7. Briješće
 8. Nemetin
 9. Tvrđavica
 10. Podravlje
 11. Klisa

 

Katastar vodova – u privitku prijedlog primjerka dijelova elaborata

1) Zamolba za ovjeru elaborata vodova

2) Naslovna strana elaborata katastra vodova

3) Sastavni dijelovi elaborata

 

UREDBA O TARIFI UPRAVNIH PRISTOJBI – (»Narodne novine«, broj 92/2021.)

Tar. br. 4. – 2. Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se pred upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na uvjerenja, izvatke i druge javne isprave o činjenicama iz katastra nekretnina, državne izmjere, registra prostornih jedinica, registra zgrada i katastra infrastrukture.

 

Sva dodatna pitanja kontaktirati “Odsjek za geodetsko-katastarske poslove” na telefon 031/229-263, 229-128 ili 229-286.

Skip to content