Kako Grad nadzire jesu li sredstva bespovratne potpore namjenski iskorištena, podnose li poduzetnici izvješće o namjenskom korištenju dobivenih potpora?

Javni poziv za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja, polazišna je osnova za dodjeljivanje potpora. Poduzetnici uz prijavu moraju dostaviti račune pravne osobe/obrtnika, te izvode ili ispise iz žiroračuna koji dokazuju izvršeno plaćanje. Povrh toga, izvršeno ulaganje potrebno je dokazati npr. fotografijama unutarnjeg uređenja poslovnog prostora, kupljenih strojeva, opreme i alata odnosno fotografijama izložbenih prostora na sajmovima, preslikama ulaznica za sajmove i konferencije, preslikama certifikata, potvrdama o provedenoj izobrazbi i sl. Grad Osijek provodi i nadzor izvršenog ulaganja na licu mjesta.

Skip to content