IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU

Izdavanje akata što odobravaju gradnju na području Osijeka u nadležnosti je Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša odnosno Odsjeka za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje. Odsjek je posebna ustrojstvena jedinica Upravnoga odjela nadležna za izdavanje spomenutih akata, sukladno važećim dokumentima prostornog uređenja, zakonima i drugim propisima koji se odnose na prostorno uređenje i gradnju, te za izdavanje uporabnih dozvola, izdavanje rješenja o izvedenom stanju (ozakonjenje odnosno legalizacija) te drugih poslova vezanih uz djelokrug Upravnoga odjela.

Sve potrebne informacije, obrasci i zahtjevi nalaze se na mrežnim stranicama Grada Osijeka tj. Upravnoga odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. Osim toga, korisne su sljedeće poveznice:
https://mpgi.gov.hr/
https://dozvola.mgipu.hr/predaja-zahtjeva
https://ispu.mgipu.hr/

Skip to content