Dodjeljuje li Grad Osijek potpore poljoprivrednicima?

Dodjeljuje. Temeljem Programa mjera potpora u poljoprivredi na području Grada Osijeka, bespovratne potpore male vrijednosti dodjeljuju se putem javnoga poziva. Javni poziv pojašnjava za koje se mjere dodjeljuju potpore i određuje najveći iznos po pojedinoj mjeri. Korisnik se može prijaviti za više mjera i ostvariti potpore za njih do najvećeg ukupnog iznosa koji je definiran javnim pozivom.

Skip to content