OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

Objavljeno: 28.06.2018

Obavještavaju se građani da dana, 30. lipnja 2018. istječe rok za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada te nakon isteka roka više neće biti moguće podnijeti zahtjev.

Zahtjevi za područje grada Osijeka, predaju se u sjedištu Upravnog odjela za urbanizam u Osijeku, Franje Krežme 18.

Kako je 30. lipnja neradni dan (subota), Upravni odjel za urbanizam će organizirati dežurstvo od 08:00 do 13:00 sati i zaprimati zahtjeve.
Sukladno stajalištu Upravnog suda odluka br. U-III-5694/2013 od 01. ožujka 2016., zadnji dan za predaju zahtjeva je ponedjeljak, 02. srpnja 2018.

Građani koji nisu u mogućnosti predati zahtjev u prostorijama Upravnog odjela, mogu ga poslati preporučeno poštom na adresu Grad Osijek, Upravni odjel za urbanizam, Franje Krežme 18, 31000 Osijek.

Obrazac zahtjeva je dostupan na mrežnoj stranici https://www.osijek.hr/gradska-uprava/gradski-uredi-odjeli-i-sluzbe/upravni-odjel-za-urbanizam/ pod nazivom Zahtjev za rješenje o izvedenom stanju.

Uvjeti ozakonjenja ostali su isti, odnosno može se ozakoniti samo nezakonito izgrađena ili rekonstruira zgrada koja je vidljiva na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave, izrađenoj na temelju snimanja iz zraka, započetog 21. lipnja 2011., ili na drugoj državnoj digitalnoj ortofoto karti ili katastarskom planu, ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi nastaloj do 21. lipnja 2011.
Zgrade koje nisu vidljive na navedenim podlogama, ne mogu se ozakoniti temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br. 86/12., 143/13. i 65/17.), niti uz novi zahtjev.

Skip to content