Osvijetljena Riječka ulica u Sarvašu

Objavljeno: 17.11.2016

Projektnom dokumentacijom, koju je izradio Nova-lux d.o.o. Osijek, planirano je postavljanje 33 nova rasvjetna metalna stupa s pripadajućim svjetiljkama, ukupne vrijednosti cca 615.000 kuna s PDV-om. Tijekom ove godine izveden je prvi dio radova, odnosno postavljeno je 33 metalna stupa i 10 svjetiljki. Privremeno je postavljeno 23 svjetiljke za potrebe osvjetljavanja cijele ulice, koje će tijekom 2017., u drugom koraku ovog projekta, biti zamijenjene novim svjetiljkama. Grad je ovim potezom želio što prije izaći u susret građanima, iako cjelokupan iznos za realizaciju ovog projekta nije bio planiran u ovogodišnjem Proračunu, stoga će u cijelosti biti završen iduće godine.

Izvođač radova je Parangal d.o.o. Osijek, a stručni nadzor nad izvođenjem radova obavio je Nova-lux d.o.o. – Zlatko Galić, dipl.ing.el., a rasvjetu su jučer u probni rad pustili gradonačelnik Ivan Vrkić i predsjednica Vijeća MO Sarvaš Ivana Davidović.

Skip to content