Osijek – nacionalni uzor u korištenju EU izvora financiranja

Objavljeno: 05.06.2019

Prema egzaktnim službenim podatcima o korištenju EU sredstava – Udruga gradova u listopadu prošle godine objavila je statistiku prema kriteriju ukupno ugovorenih sredstava. Ta statistika svrstala je Grad Osijek s 82 milijuna eura u razdoblju 2013. – 2018. na prvo mjesto u državi, gledajući jedinice lokalne i regionalne samouprave s pripadajućim poduzećima i institucijama. Osim toga, prije dva mjeseca svi nacionalni mediji prenijeli su podatke Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, da je Urbana aglomeracija Osijek uspjela raspisati i ugovoriti najviše projekata od svih urbanih aglomeracija u Republici Hrvatskoj. Neupitno je da se po različitim kriterijima Grad Osijek – sa svojim odjelima, tvrtkama i institucijama – smatra nacionalnim uzorom u korištenju EU izvora financiranja.

Usprkos tome, u dijelu lokalne javnosti postavlja se pitanje zašto Grad nije osigurano i EU sufinanciranje za projekt „Odvodnja oborinskih voda Eko-poslovne zone Nemetin“. Odgovor je jednostavan – Grad nije htio frizirati podatke kao što su činili mnogi drugi, prikazujući nerealne indikatore uspješnosti projekta. To bi bio otprilike sukus onoga, što su na danas održanoj tiskovnoj konferenciji govorili zamjenik gradonačelnika mr. sc. Boris Piližota, pročelnica Upravnoga odjela za programe Europske unije Kornelija Mlinarević i pročelnik Upravnoga odjela za gospodarstvo Tomislav Krolo.

Prijavljeni projekt „Odvodnja oborinskih voda Eko-poslovne zone Nemetin“ prošao je 1. fazu provjere, a rezultati 2. faze utvrdili su da nije dobio dovoljan broj bodova po kriteriju „Porast broja poduzeća koja posluju u zoni početka projekta u odnosu na godinu 2017.“ U trenutku prijavljivanja u nemetinskoj zoni bila su dva korisnika sa završenim objektima te još dva s kojima je potpisan ugovor o pravu građenja. Savjesno, realno i odgovorno oblikovanje navedene projektne prijave, predvidjelo je da će temeljem prethodno navedenih pokazatelja u Eko-industrijskoj zoni Nemetin biti ukupno 9 korisnika do kraja trajanja projektnih aktivnosti. To očigledno nije bilo dovoljno, no treba vjerovati da su savjesnost i odgovornost, dugoročno najisplativiji Gradu koji želi i nadalje biti nacionalni uzor u korištenju sredstava iz EU izvora.

-Uzgred spomenimo da je i izgrađenost zadnje faze Zone Nemetin realizirana s 99% EU sufinanciranja, odnosno s 12,3 milijuna kuna. – podcrtala je pročelnica Upravnoga odjela za programe Europske unije Kornelija Mlinarević.

Što se tiče odvodnje oborinskih voda u Eko-poslovnoj zoni Nemetin, Kornelija Mlinarević ističe da Grad ima izrađenu projektnu dokumentaciju i ishođene uvjete građenja te je u postupku izdavanja građevinske dozvole za koju je potrebna suglasnost Ministarstva državne imovine. Grad očekuje da će do kraja lipnja isposlovati građevinsku dozvolu i započeti s radovima na izgradnji nedovršenog dijela odvodnje.

-U Industrijskoj zoni Nemetin od 25 na javnom natječaju ponuđenih parcela, ugovoreno je 18, a one u ukupnoj površini Zone sudjeluju s oko 70%. Osim njemačke tvrtke Messer plin, potpisani su također i ugovori s jednom američkom i jednom mađarskom tvrtkom, što pokazuje da ulagači prepoznaju atraktivnost ove zone i izvan granica naše države. – istaknuo je pročelnik Upravnoga odjela za gospodarstvo Tomislav Krolo.

Privlačenje investitora regulirano Zakonom o poticanju malog poduzetništva, dozvoljava gradu izdvajanje do 200 tisuća eura po poduzetniku, kako se ne bi narušilo tržišno natjecanje. Sva ostala strateška, kapitalna ulaganja za privlačenje velikih investitora – regulirana su Zakonom o poticanju ulaganja i u isključivoj su nadležnosti Vlade Republike Hrvatske.

-Kreditno zaduženje u iznosu od 10 milijuna kuna za oborinsku odvodnju u Zoni Nemetin, planiramo dobiti uz fiksnu kamatnu stopu od 1,3 do 1,4 posto. Tako niske kamatne stope dobiva rijetko koja hrvatska jedinica lokalne samouprave, a temelji se na financijskoj stabilnosti Grada Osijeka. Gradonačelnik Ivan Vrkić uspio je u svega 5 godina, tijekom prošlog i ovog mandata, posve sanirati proračunski manjak. Grad konstantno na svom računu ima više od 23 milijuna, odnosno više od 27 milijuna kuna pribrojimo li i projektne podračune. – naglasio je između ostaloga zamjenik gradonačelnika Boris Piližota.

Skip to content