Grad Osijek osigurao 101 pomoćnika u nastavi za djecu s razvojnim teškoćama