POS anketa Osijek 2019

Objavljeno: 26.06.2019

Društveno poticana stanogradnja (Program POS) provodi se izgradnjom stanova, odnosno stambenih zgrada, organiziranom na način kojim se ostvaruje svrhovito korištenje javnih i drugih sredstava za pokriće troškova, osigurava povrat tih sredstava, omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate te omogućuje davanje u najam izgrađenih stanova uz mogućnost otkupa istih.

Program POS-a pokrenut je s ciljem da se građanima Republike Hrvatske omogući rješavanje stambenog pitanja po uvjetima znatno povoljnijim od tržišnih uz garantiranu kvalitetu i završavanje radova u roku. Program POS-a pridonosi i razvitku građevinarstva kao gospodarske grane te je multiplikator općeg razvoja.

Pogodnosti uvjeta Programa POS-a u odnosu na tržišne, mogu se podijeliti u dvije skupine:

  • pogodnosti vezane uz kreditnu liniju
  • pogodnosti vezane uz cijenu m2.

Na lokaciji u Osijeku, Grad Osijek zajedno s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama
kao provedbenim tijelom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja sukladno Zakonu o
društveno poticanoj stanogradnji utvrđuje interes za kupnju stana iz Programa POS-a u Osijeku.
Utvrđivanje iskazanog interesa je formalno pravni preduvjet za realizaciju navedenog Programa te
ovim putem ukazujemo na važnost ispune istog.

Klikom na dolje navedeni link mole se svi građani zainteresirani za kupnju stana iz Programa POS-a na
lokaciji u Osijeku da ispune anketni upitnik te isti dostave bilo elektronskim putem ili poštom na
adresu APN-ovog ureda u Osijeku:

  • Trg Ante Starčevića 3/1., Osijek, T: 031/212-334; 031/212-335. F: 031/212-317
    ili
  • adresa elektronske pošte: osijek@apn.hr

Anketni upitnik

Skip to content