Održana radionica pod nazivom : Upute za prijavu na Javni poziv u kulturi Grada Osijeka

Objavljeno: 14.06.2022

U organizaciji Grada Osijeka, Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Odsjeka za kulturu održana je radionica za potencijalne prijavitelje na Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti u kulturi iz Proračuna Grada Osijeka u 2022. Dana 10. lipnja 2022. (petak) s početkom u 10:00 u prostorijama Kulturnog centra Osijek svim prisutnim potencijalnim prijaviteljima pružene su relevantne informacije o postupku prijave i dokumentaciji Javnog poziva.

Radionici su prisustvovali predstavnici nevladinog sektora iz područja kulture, predstavnici kulturnih ustanova i fizičke osobe koje djeluju u području kulture u gradu Osijeku.

Sudionici su se mogli pobliže upoznati sa dokumentacijom javnog poziva i načinom popunjavanja obrazaca. Detaljnije je opisan i postupak prijave elektronskim putem preko portala E-Usluge Grad Osijek.

Radionica je održana sa svrhom upoznavanja sa dokumentacijom i elektronskom prijavom, a temeljem iskustva sa zadnjeg Javnog poziva u kulturi objavljenog u rujnu 2021. gdje se od ukupno 31. prijave 39% prijavitelja prijavilo elektronskim putem.

Skip to content