Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Osijeka

Objavljeno: 14.02.2023

Skip to content