Propusnice za ulazak i izlazak s područja Osijeka

Objavljeno: 23.03.2020

Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH:

Točka I.: S obzirom da na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti, zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka.

Točka II.: Zabrana iz ove Odluke ne odnosi se na:
a. promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,
b. dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,
c. izvješćivanje javnosti,
d. stanovnika koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb,
e. iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština
f. putovanja na posao i s posla, ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće,
g. žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.

Točka III.: Prilikom ulaska i izlaska s područja prebivališta i stalnog boravka moraju se poštovati sljedeće mjere:

 • socijalnog distanciranja
 • ne zadržavanja na javnim prostorima
 • posjedovati valjanu propusnicu koja se nalazi u Prilogu I. Odluke.

Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju, ovjeravaju i potpisuju:

 • za okolnosti iz točke II.a, II.b, II.c, II.f i II.g odgovorne osobe u pravnoj osobi
 • za okolnosti iz točke II.d izdaje izabrani liječnik obiteljske medicine i
 • za okolnosti iz točke II.e nadležni stožer civilne zaštite

Potvrde za izlazak iz Osijeka samo iz točke 2E Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH – izdaje Stožer civilne zaštite Grada Osijeka za one sa prebivalištem na području Grada Osijeka, isključivo putem sustava e-Propusnice.

IZNIMNO

 • osobe koje nemaju pristup sustavu e-građanin, zahtjev mogu poslati na adresu e-pošte: info.stozer.cz@osijek.hr 
 • osobe koje nemaju pristup internetu, zahtjev mogu uputiti na telefonski broj 031/229-108 ponedjeljkom i petkom od 7:30 do 15:30 sati.

U zahtjevu za propusnicom potrebno je navesti sljedeće podatke:

 • ime i prezime
 • OIB
 • mjesto prebivališta
 • razlog upućivanja zahtjeva (kome, zašto, adresa na koju se putuje)

Cijela Odluka dostupna je ovdje.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališa i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

Skip to content