Odluka o sadržaju strateške studije procjene utjecaja na okoliš VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Osijeka

Objavljeno: 20.12.2023

Odluku (KLASA: 350-03/19-01/15; URBROJ: 2158/01-02-21-120) možete pogledati ovdje.

Skip to content