Zahtjev za usklađenje Ugovora o najmu stana sa Zakonom o najmu stanova i Odlukom o davanju gradskih stanova u najam

Objavljeno: 24.04.2018

Skip to content