Zahtjev za sklapanje ugovora o najmu stana sukladno odredbama članka 25. zakona o najmu stanova i članka 46. odluke o davanju gradskih stanova u najam

Objavljeno: 24.04.2018

Skip to content