Zahtjev za sklapanje ugovora o najmu stana sukladno odredbama članka 25. Zakona o najmu stanova i članka 46. Odluke o davanju gradskih stanova u najam

Objavljeno: 09.02.2023

Skip to content