Izjava o odricanju od prava na žalbu za lokacijsku dozvolu

Objavljeno: 08.01.2020

Veličina slova