Izjava o odricanju od prava na žalbu za građevinsku dozvolu

Objavljeno: 08.01.2020

Veličina slova