Obilazak radova u Strossmayerovoj ulici

Objavljeno: 06.06.2018

Na predmetnoj dionici na potezu od J.J. Strossmayera 2 do J.J. Strossmayera 16, ukidaju se
uzdužna parkiralište te se izvodi pješačko-biciklistička staza u maksimalno raspoloživoj širini
između postojećih kuća i prometnice (od cca 3,0 m do cca 5,0 m). Postojeća galanterija
postavljena na početku Strossmayerove prilikom rekonstrukcije Trga A. Starčevića se zadržava,
a u preostalom dijelu odabrana je betonska galanterija – BETON LUČKO. Vlasnici
distributivnih vodova upoznati sa radovima te nemaju potrebe za zamjenom instalacija (osim
HEP toplinarstva koji paralelno s Gradom Osijekom izvodi radove – na kraju dionice,
J.J. Strossmayera 16). Ugovor je potpisan 4. svibnja 2018., a radovi su započeli 14. svibnja
2018. Rok izvođenja radova je 45 radnih dana od dana zaključenja ugovora. Ugovoreni iznos
Radova je 544.191,10 kn, a izvođač radova je Unikom d.o.o.

Skip to content