Obavijest i poziv za dostavu podataka u vezi poreza na nekretnine

Objavljeno: 04.10.2017

Dana 1. siječnja 2017. godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima, kojim se uređuje sustav utvrđivanja i naplate lokalnih poreza. Temeljem odredbi Zakona u dijelu koji se odnosi na porez na nekretnine, jedinice lokalne samouprave dužne su bile uvesti porez na nekretnine.
Grad Osijek je započeo proces informiranja i prikupljanja podataka od građana pomoću obrazaca s podacima koje je potrebno ispuniti u svrhu ažuriranja baza podataka kojima raspolaže Grad Osijek.

Vlada Republike Hrvatske najavila je izmjene Zakona o lokalnim porezima kojim će biti ukinute odredbe koje se odnose na porez na nekretnine. Istovremeno je najavljena izmjena Zakona o komunalnom gospodarstvu u dijelu koji se odnosi na komunalnu naknadu.
Najavljenim izmjenama Zakona proširit će se obveza plaćanja komunalne naknade i na građevinsko zemljište (neizgrađeno) i građevinsko zemljište za obavljanje gospodarske djelatnosti.

Ovim putem, molimo i pozivamo građane da Gradu Osijeku i dalje dostavljaju obrasce na način predviđen u zaprimljenoj obavijesti iz razloga što je potrebno izvršiti ažuriranje baze podataka po kojima Grad Osijek obavlja obračun komunalne naknade
što je u interesu građana i Grada Osijeka. Obrasci se mogu dostavljati do 30. studenog 2017. godine na adresu Zavod za urbanizam i izgradnju d.d., Osijek Šetalište Kardinala Franje Šepera 12 ili u Grad Osijek, Franje Kuhača 9.

Prethodna obavijest o porezu na nekretnine