Obavijest obveznicima plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda koji su dobili obavijest o postojanju duga

Objavljeno: 02.03.2021

Molimo sve građane koji su dobili obavijest o postojanju duga za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda da se za sve informacije o dugu jave na telefon broj 031/229-148; 229-299; 229-158, e-mail: naknade@osijek.hr ili osobno na adresu: Grad Osijek, F. Kuhača 9.

Skip to content