Obavijest o snimanju 2D seizmičkih podataka i snimanju magnetotelurskih podataka na preliminarnom istražnom prostoru Osijek

Objavljeno: 01.02.2023

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je Odluku o provedbi naftno-rudarskih radova u svrhu ispitivanja geotermalnog potencijala na preliminarnom istražnom prostoru ”Osijek”, pri čemu je Agencija za ugljikovodike ovlaštena za provedbu naftno-rudarskih radova u svrhu utvrđivanja i ispitivanja geotermalnog potencijala na području Republike Hrvatske.

Nacionalnim planom oporavka i otpornosti (NPOO), pod ciljem „Poticanje energetske učinkovitosti, toplinarstva i obnovljivih izvora energije za dekarbonizaciju energetskog sektora“ Agencija za ugljikovodike određena je kao provoditelj navedenog cilja.

Projekt koji je financiran sredstvima Europskih fondova podrazumijeva aktivnosti istraživanja geotermalnih voda za potrebe toplinarstva.

Snimanje 2D seizmičkih podataka i snimanje magnetotelurskih podataka na preliminarnom istražnom prostoru Osijek započet će 3. veljače 2023.

Ovim putem molimo građane za razumijevanje i nesmetani rad ekipa Agencije za ugljikovodike, te da ne diraju postavljene oznake i geofone (prijamnike) na zemljištima, kao i drugu opremu kako ne bi došlo do oštećenja.

Ključne informacije oko projekta su:

  • na području Osječko-baranjske županije prostire se preliminarni istražni prostor Osijek, ukupne površine 106,32 km2, koji obuhvaća područje grada Osijeka te područje općina Antunovac i Čepin;
  • istražne aktivnosti se provode u nekoliko faza, a jedno od njih je i snimanje seizmičkih podataka modernom tehnologijom;
  • seizmičko snimanje se izvodi na način da se promatra kretanje seizmičkog vala od njegovog izvora na površini do geoloških elemenata u podzemlju od kojih se on reflektira i njegov povratak do prijamnika – geofona. Val kreira izvor na površini – radno vozilo koje u pravilnim razmacima emitira kratkotrajni seizmički (zvučni) val u podzemlje u trajanju do pet sekundi. Povratkom vala na površinu – na kojoj se nalaze bežični geofoni – dobiva se jasna slika onoga što se nalazi ispod zemlje;
  • snimanje će trajati maksimalno tri tjedna, i to unutar vremenskog okvira u razdoblju od listopada 2022. do ožujka 2023.;
  • Agencija će u ime Republike Hrvatske vlasnicima zemljišta nadoknaditi svu eventualnu štetu nastalu zbog prolaska radnih vozila, odnosno izgubljenu dobit na poljoprivrednoj kulturi. Odštetni zahtjevi moći će se preuzeti u općinskim prostorijama;
  • svi prikupljeni podatci su vlasništvo Republike Hrvatske i prema Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika dostupni su svim akademskim, znanstvenim i obrazovnim te državnim institucijama.

U svakom trenutku na terenu će biti dostupan predstavnik Agencije.

Opis geofizičkih metoda snimanja i područja snimanja

 

Skip to content