Obavijest o proglašenju prirodne nepogode mraz

Objavljeno: 27.05.2021

Dana 25. 05. 2021. godine župan Osječko-baranjske županije, Ivan Anušić donio je Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na dijelu područja Osječko-baranjske županije KLASA: 920-11/21-01/3, URBROJ: 2158/1-02-21-6, kojim je proglasio na dijelu područja Osječko-baranjske županije prirodnu nepogodu – MRAZ, između ostalih i za Grad Osijek.

Temeljem članka 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine broj 16/19.) oštečenik je dužan u roku od 8 dana (najkasnije do 2. 6. 2021. god) od proglašenja prirodne nepogode prijaviti štetu na imovini na propisanom obrascu koji se nalazi na službenim stranicama Grada Osijeka (ili mjesnim odborima i gradskim četvrtima).

Obrazac za prijavu

Temeljem članka 10. Pravilnika o registru šteta od prigodnih nepogoda (Narodne novine broj 65/19) štetu u poljoprivredi za voćarske kulture, mogu prijaviti svi poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika.

Uz prijavni obrazac potrebno je priložiti:

1. Presliku obrasca Zahtjeva za potporu 2021. godinu, izdanog od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,
List A i List B
2. Izjava o osiguranju voćarskih kultura

Skip to content