Obavijest o proglašenju prirodne nepogode mraz na voćarskim kulturama

Objavljeno: 28.05.2020

Temeljem članka 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine broj 16/19.) oštećenik je dužan u roku od 8 dana (najkasnije do 3. 6. 2020. god) od proglašenja prirodne nepogode prijaviti štetu na imovini na propisanom obrascu koji se nalazi na službenim stranicama Grada Osijeka.
Temeljem članka 10. Pravilnika o registru šteta od prigodnih nepogoda (Narodne novine broj 65/19) štetu u poljoprivredi- za voćne vrste, mogu prijaviti svi poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika.
Obrazac možete preuzeti u pisarnici ili u prilogu:
Uz prijavni obrazac potrebno je priložiti:
1. Presliku obrasca Zahtjeva za potporu za 2020. godinu , izdanog od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, List A i List B
2. Izjava o osiguranju kulture

Skip to content