Obavijest i poziv obveznicima poreza na nekretnine za dostavu podataka

Objavljeno: 03.08.2017

Stupanjem na snagu Zakona o lokalnim porezima od 1. siječnja 2018. uvodi se POREZ NA NEKRETNINE, a ukida komunalna naknada. Obavještavaju se porezni obveznici (vlasnici i korisnici) da je predmet oporezivanja nekretnina.

Nekretninom se smatra: stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor i drugi pomoćni prostori te ostali prostori bez namjene, građevinsko zemljište koje se koristi za obavljanje poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište unutar građevinskog područja.

Porez na nekretnine obračunava se na neto podnu površinu nekretnine te na stvarnu površinu zemljišta. Godišnji iznos poreza po m2 obračunske površine utvrđuje se množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta

stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd).

POZIVAJU SE VLASNICI I KORISNICI NEKRETNINA NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA, da dostave podatke o nekretninama koristeći priloženi obrazac.

  • Potrebno je popuniti upražnjena polja na obrascu, upisati ime i prezime trenutnog vlasnika/korisnika (bez obzira na

čije ime glasi komunalna naknada).

  • U slučaju vlasništva ili suvlasništva nad više nekretnina, potrebno je dostaviti posebni obrazac za svaku nekretninu i svakog suvlasnika (npr. stan u Osijeku + 1/3 udjela kuće u Tenji + zemljište u Višnjevcu = 3 obrasca).
  • Napomena: Ako se traženi podatci ne dostave ili ako se bitno razlikuju od stvarnog stanja, porezna obveza će se utvrditi temeljem podataka kojima raspolaže Grad Osijek, s najvišim koeficijentima utvrđenim zakonom za stanje i dob nekretnine.

Podatci se trebaju dostaviti najkasnije do 30. rujna 2017. Dođe li do promjene poreznog obveznika tijekom 2017. – potrebno je dostaviti pravni akt (kupoprodajni ugovor, rješenje o nasljeđivanju ili dr.)

Popunjeni obrazac treba poslati, ili dostaviti osobno u Zavod za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek (prizemlje), Šetalište kardinala Franje Šepera 12 (Zimska luka) od 7 do 15 h (ponedjeljak-petak). Obrazac se može slati i elektroničkom poštom na adresu: naknade@zuios.hr s naslovom „PNE OBRAZAC“, ili dostaviti gradskoj četvrti, odnosno mjesnom odboru.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Zavodu za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek (INFO-PULT u prizemlju), telefonskim pozivom na broj 031/225-200 te u gradskim četvrtima i mjesnim odborima.

Skip to content